FRA SENTRALSTYRET

Artikkel

Oppnevning

Nye medlemmer i likestillingsutvalget

Catarina Falck (Praktiserende Spesialisters Landsforening), Maria Vatne (Yngre legers forening), Olaug Villanger (Norsk overlegeforening), Stian Lobben (Allmennlegeforeningen), Pål Henriksen (Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening) er oppnevnt som medlemmer av likestillingsutvalget for perioden 15.2. 2010 – 31.12. 2011 med vara Ragnhild Øydna Støen. Leder utpekes av utvalget.

Representanter til Fagutvalget FNO – Legeforeningen

Ståle Onsgård Sagabråten, Allmennlegeforeningen og Lars Duvaland, sekretariatet er oppnevnt som medlemmer i fagutvalget mellom Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Legeforeningen for perioden 1.3. 2010 til 31.12. 2012.

Regional styringsgruppe Helse Sør-Øst

Svein Aarseth er oppnevnt som ny representant i Regional styringsgruppe om samarbeid mellom fastleger, avtalespesialister og psykologer i Helse Sør-Øst.

Utredning av alders- og sykehjemsmedisin som kompetanseområde

Morten Laudal (leder), Sabine Ruths, Geir Rørbakken, Nina Ommundsen, Corinna Vossius, Mina Bergem og Pernille Bruusgaard er oppnevnt som medlemmer av en arbeidsgruppe med mandat å utrede forslag om etablering av kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin, herunder funksjon og virkeområde, kompetanseområdets plass i helsetjenesten og behov for leger med kompetanse i alders- og sykehjemsmedisin.

Endret sammensetning av psykoterapiutvalget

Norsk psykiatrisk forening foreslo på sitt årsmøte 18.3. 2009 ny sammensetning av psykoterapiutvalget for perioden 1.1. 2010 – 31.12. 2013. Utvalget gis slik sammensetning: Bente Øvensen (leder), Petter H. Knutsen (nestleder), Grazyna Banach, Bjørn Ravneberg, Liv Ørbeck, Bich Ngoc Nguyen Pham og John Engh.

Stiftelsen Soria Moria utdanningsenter

Einar Sorterup Hysing (leder), Lars Eikvar Anne Grethe Olsen og Kjersti Baksaas-Aasen er gjenoppnevnt til styret i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter. Styret gjenoppnevnes for to år fra 1.1. 2010 til 31.12. 2011.

Anbefalte artikler