Uhyggelige historier

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Lunde, A.

Noen iblant oss

96 s. Oslo: Aschehoug, 2009. Pris NOK 299

ISBN 978-82-03-19553-2

Noen iblant oss er en novellesamling signert debutant Anders Lunde (f. 1976). De ti novellene byr på uhyggelige møter med livets og sinnets mørkere sider. Lunde inviterer oss inn i en litterær verden preget av antisosiale personligheter, drapsfantasier og glidende overganger mellom drøm og virkelighet. Fortellerinstansen i tekstene er tidvis ustabil og upålitelig. Leserens fantasi mobiliseres, og dette bidrar til å vekke ubehagelige følelser. Lunde byr oss brokker av historier, og man blir sittende igjen med et ønske om å vite mer. Hva er bakgrunnen for hendelsene eller hovedpersonens fantasier? Tekstene gir oss sjelden noen bakenforliggende forklaring, og dette er et grep som bidrar til å gi en makaber effekt.

Novellene gir innblikk i virkeligheter og fenomener som ikke er helt fremmed for oss, og som man som lege blir konfrontert med i profesjonelle sammenhenger. Det er tidvis ubehagelig å lese tekstene, og som lege fristes man til å bruke psykiatriske begreper i forståelsen av de tankemønstre og den atferd som Lunde skildrer. Jeg får litterære assosiasjoner til verk av Edgar Allan Poe, Nikolaj Frobenius, Franz Kafka (Metamorfosen) og Charlotte Perkins Gilman (Det gule tapetet). Noen iblant oss er en brutal og sterk novellesamling som kan være nyttig å lese – men som også kan brukes som utgangspunkt for diskusjon i faglige sammenhenger.

Anbefalte artikler