Primadonnaer på danskebåten?

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Primadonnaen styres av ekstremt sterke verdier og idealer, og arbeidet er hovedkilden til egen tilfredshet og identitet. Vi kan snakke om et kall, mener Helle Hedegaard Hein.

Arne Laudal Refsum og Helle Hedegaard Heim. Foto Lise B. Johannessen

De nærmere 70 overlegene som deltok på Overlegeforeningens årlige tariffkonferanse i februar lot seg inspirere og underholde av Hedegaard Hein som er seniorforsker ved Handelshøjskolen i København.

I sitt foredrag «Primadonnaer, trenger vi dem?» fortalte hun om hvordan det opplevdes å komme som doktorgradsstudent i økonomi for å kartlegge miljøproblemer mellom leger og sykepleiere ved en kirurgisk avdeling på Rigshospitalet i København.

Hedegaard Heim har i sitt doktorgradsarbeid observert hvordan ulike personlighetstyper fungerer (1). Med dette som utgangspunkt mener hun at ansatte kan inndeles i fire arketyper: primadonnaer, prestasjonjagere, pragmatikere og lønnsmottakere – eller «banditter» som hun også kalte disse (2). Hun var særlig opptatt av primadonnaen. Ifølge henne er primadonner personer med svært god kunnskap som de har skaffet seg gjennom lang utdanning og/eller lang erfaring innenfor sitt fag.

– Det å oppfylle sine oppgaver på en utsøkt måte er det som driver primadonnaen, enten det gjelder å behandle en pasient, en kunde, eller et publikum. Leger, sykepleiere, arkitekter, journalister og mange andre i kunnskapsbaserte bedrifter har behov for å dyrke sine primadonnaer. De kan ikke unnværes, det er de som skaper de ekstraordinære resultatene, mener Hedegaard Heim.

Innlegget ble svært godt mottatt. Mange mente nok å kjenne seg igjen i enkelte av arketypene – kanskje særlig i en av dem?

Diskuterte etter- og viderutdanning

Tillitsvalgte fra nesten alle sykehus og foretak deltok på tariffkonferansen der temaet bl.a. var etter- og videreutdanning av leger og utfordringer foran årets lønnsoppgjør. Overleger i Norge bruker rundt 400 millioner kroner årlig av egen lønnsmasse for å oppdatere seg faglig.

Deltakerne fikk også en gjennomgang av vernebestemmelsene som er vesentlig mer liberale enn de som finnes i arbeidsmiljøloven samt en gjennomgang av resultatene fra kampanjen God Vakt! som Arbeidstilsynet har gjennomført ved alle landets sykehus (3). De fikk også høre om arbeidet med å registrere legers betalte og ubetalte overtidsarbeid ved St. Olavs hospitalet. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at slik registrering blir foretatt og å legge forholdene til rette for at dette enkelt lar seg gjøre. Registrering av målinger i oktober 2009 for 289 leger, utgjorde ca. 5 000 overtidstimer, eller tilsvarende tre hele årsverk bare denne måneden.

Tariffavtalte bestemmelser som salderingspost

– Overlegeforeningen mener nå å se flere tegn på at en rekke av landets sykehus strammer inn på overlegenes kurs- og kongresspermisjoner og på avviklingen av overlegepermisjonen, sa Arne Laudal Refsum, leder i Overlegeforeningen. Han stilte spørsmålet om tariffavtalte bestemmelser er blitt en salderingspost i helseforetakenes budsjetter.

Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, ble utfordret på dette. Hun sa at hun, etter å ha gjennomgått verdigrunnlaget for alle de regionale helseforetakene, hadde funnet at de prioriterte kompetanse som en av de aller viktigste områdene i sine virksomheter. Bratten har i samtale med flere direktører i RHFene og på helseforetakene fått tilbakemeldinger om at Overlegeforeningens frykt er ubegrunnet.

Anne-Kari Bratten signaliserte et ønske om et mer langsiktig arbeid om utvikling av avtaleverket. Overlegeforeningen er helt enig i dette, men er skeptisk til utfallet, siden man til tross for at det har vært nedsatt flere grupper som har arbeidet med dette, aldri har nådd frem til noe resultat.

Anbefalte artikler