Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Det er vist at oral rotavirusvaksine til spedbarn reduserer antall tilfeller av alvorlig gastroenteritt.

Rotavirus har global utbredelse og gir diaré som forårsaker 0,5 millioner dødsfall årlig. I januar 2010 publiserte New England Journal of Medicine tre studier og en lederartikkel om rotavirusvaksine (1 – 4). I en studie fra Malawi og Sør-Afrika ble totalt 4 939 spedbarn randomisert til å få rotavirusvaksine eller placebo. 1,9 % av de vaksinerte barna fikk alvorlig rotavirusgastroenteritt, mot 4,9 % av dem som fikk placebo, hvilket gir en risikoreduksjon på 61,2 % (p < 0,001) (1).

I Mexico ble rotavirusvaksinering introdusert i utvalgte områder i 2006, og fra mai 2007 ble vaksinen tilbudt alle meksikanske spedbarn. I desember 2007 hadde 74 % av dem under 11 måneder fått minst én vaksinedose. I perioden 2003 – 06 var antall registrerte tilfeller av diaréassosierte dødsfall hos barn under fem år 18,1 per 100 000 årlig, mot 11,8 per 100 000 i 2008. Dette gir en risikoreduksjon på 35 % (p < 0,001) (2).

I en artikkel beskrives tre barn som fikk gastroenterittsymptomer innen en måned etter vaksinering. Vaksineviruset ble påvist i avføringsprøver (3). Alle tre fikk siden diagnostisert alvorlig kombinert immunsvikt (SCID). Sikkerheten ved vaksinen regnes allikevel som høy, for sannsynligvis gir normalt rotavirus kraftigere gastroenteritt hos immunsvekkede enn det svekkede viruset som finnes i vaksinen. Det er ingen holdepunkter for at vaksinen gir sykdom hos hivsmittede barn (4).

Anbefalte artikler