Les mer om ...

Artikkel

Thor Heyerdahl tok ikke helt feil

De første menneskene som kom til Påskeøya, var polynesere og ikke søramerikanske indianere, slik Thor Heyerdahl hevdet. Nye DNA-studier, utført av norske forskere, bekrefter dette. Undersøkelsene viser likevel tidlige spor etter amerikanske indianere, sannsynligvis fra førhistorisk tid, men etter at øya først var befolket av polynesere. Hvordan kom de seg dit?

Påskeøya – tidlige genetiske spor etter amerikanske indianere

Leger, litteratur og fjernsyn

Bøker om alt fra Charles Darwin og Robert Koch til norsk helseforvaltning, leger i litteraturen, krim og hypnose omtales i årets påskenummer. Nobelprisvinneren Thomas Mann skrev ofte om sykdom og død. Iona Heath, nyvalgt leder i britisk allmennmedisin, bruker gjerne litterære referanser og anbefaler norske leger å verne om sitt norske – og nordiske – fagspråk. I den populære fjernsynsserien på NRK1 kommuniserer dr. House, den geniale diagnostiker, minst mulig med pasientene. Det er god underholdning, men er det god medisin?

Kjærlighet, selvbedrag og sykdom

Mistillit og manipulasjon hos dr. House

Opposisjon i posisjon

Er det håp for skandinavismen?

Kostnader, effekt og kunnskap

For å kunne prioritere medisinske tiltak på en god måte, må leger ha riktig kunnskap om kostnader, effekt og klinisk relevans. Mange leger feilvurderer kostnadene ved en MR-undersøkelse av et kne – noen av dem tror at kostnadene er mer enn fire ganger høyere enn hva de faktisk er. Det viser en spørreundersøkelse blant 1 400 norske leger.

Skal legene prioritere etter kostnader eller nytte?

Hva tror legene en MR-undersøkelse koster?

Vaginal forløsning ved seteleie

Planlagt vaginal forløsning ved sykehuset i Bodø i perioden 1997 – 2006 ga flere tidlige neonatale komplikasjoner og lavere apgarskår, men ikke hyppigere enn i andre studier. Vaginal forløsning ved seteleie utgjør en svært liten del av alle forløsninger. Keisersnitt gir økt sykelighet hos mor og økt risiko ved senere svangerskap. I gjeldende retningslinjer for seteleie anbefales vaginal forløsning til utvalgte grupper.

Vaginal forløsning ved seteleie

Fødselsmetode ved seteleie

Anestesi av hjertepasienter

Anestesi ved åpen hjertekirurgi stiller samme krav til god og smertefri søvn, gode kirurgiske arbeidsforhold og best mulig organbeskyttelse som annen anestesi. Ved alvorlig hjertesykdom bør omfanget av ikke-kardiale kirurgiske inngrep reduseres mest mulig. Bruk av intravenøs anestesi forutsetter gode farmakologiske kunnskaper. Narkosedybde kan måles blant annet med bispetal indeks, som er basert på EEG.

Anestesi ved åpen hjertekirurgi hos voksne

Ikke-kardial kirurgi hos hjertesyke pasienter

Moderne farmakologiske prinsipper for intravenøs anestesi

Måling av narkosedybde

Anbefalte artikler