Levertransplantasjon i Norge gjennom 25 år

Rettelse Generell kirurgi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2587 – 92

  I denne artikkelen på s. 2589 er i figur 2 forklaringsteksten til linjene byttet om. Riktig figur skal være:

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media