Levertransplantasjon i Norge gjennom 25 år

Tim Scholz, Tom H. Karlsen, Truls Sanengen, Erik Schrumpf, Pål Dag Line, Kirsten Muri Boberg, Pål Foyn Jørgensen, Bjarte Fosby, Øystein Bentdal, Anniken Bjørnstad Østensen, Svein Osnes, Fridtjov Riddervold, Håkon Haugaa, Jon Hausken, Jon Bragi Bergmann, Stein Foss, Kristian Bjøro, Aksel Foss Om forfatterne

Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2587 – 92

I denne artikkelen på s. 2589 er i figur 2 forklaringsteksten til linjene byttet om. Riktig figur skal være:

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler