Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Eline Feiring

Verdens helse

Fra redaktøren

Charlotte Haug

Leder

Siv Cathrine Høymork

Brev til redaktøren

Jorunn L. Helbostad
Ingvild Saltvedt
Carsten Strobel
Unni Sveen
Kjersti Nøkleby
Torgeir Bruun Wyller

Rettelse

Tim Scholz
Tom H. Karlsen
Truls Sanengen
Erik Schrumpf
Aksel Foss
Pål Dag Line
Kirsten Muri Boberg
Pål Foyn Jørgensen
Bjarte Fosby
Øystein Bentdal
Anniken Bjørnstad Østensen
Svein Osnes
Fridtjov Riddervold
Håkon Haugaa
Jon Hausken
Jon Bragi Bergmann
Stein Foss
Kristian Bjøro

Kommentar

Marius Rehn
Andreas Krüger

Originalartikkel

Ingvil Mjaaland
Ron M.P. Segers †
Kjell Ivar Dybvik
Ottar Bjerkeset
Jan Terje Kvaløy
Reino Heikkilä

Oversiktsartikkel

Kim Alexander Tønseth
Therese Bjark
Gunnar Kratz
Annika Gross
Rolf Kirschner
Thomas Schreiner
Trond H. Diseth
Ira Haraldsen

Aktuelt

Nils Reinton
Harald Moi
Johan Bjerner
Amir Moghaddam

Legemidler i praksis

Noe å lære av

Bjørn Brandsæter
Mads Sabel
Tor Olav Rui*
Jørgen G. Bramness
Knut Arvid Kirkebøen
Espen Lindholm
Johan Ræder
Harald Breivik
Hilde M. Norum

Kronikk

Intervju

Guro Lenæs

Medisinsk etikk

Trond Markestad

Språkspalten

Gunnar Hasle

Anmeldelser

Johanna Olweus
Einar Kringlen
Synnøve Bratlie

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Kristin Hekne Thoresen
Lise B. Johannessen

Oss imellom

Eline Feiring
Eline Feiring
Erlend Hem
Helene Uri