Kort og godt om søvnløshet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wolland, AM

  Heier, MS.

  Søvnløshet

  88 s, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2009. Pris NOK 248

  ISBN 978-82-02-306168

  Forfatterne er to nestorer i det norske søvnmedisinske miljøet. Mange vil ha kjennskap til deres to andre bøker om søvnsykdommer på norsk: Søvn og søvnforstyrrelser (2005) og den nylig utgitte Barn og søvn (2009) (1, 2). Forfatterne fortsetter i Søvnløshet sin gjennomgang av sentrale søvntemaer. Boken er relativt kortfattet og gir en lett tilgjengelig gjennomgang av de viktigste temaene om søvnløshet. Den inneholder praktiske råd og veiledninger som er lett omsettelige til den kliniske hverdag.

  Boken vil være nyttig for alle leger og annet heldepersonell som kommer i kontakt med denne type problemstillinger. Språket er såpass enkelt og lite fagmedisinsk at også folk som ikke er fagpersoner vil forstå det aller meste og ha utbytte av innholdet.

  De fleste som jobber klinisk vil i sin praksis møte personer som sliter med søvnløshet/insomni som defineres ved en av følgende: Forlenget innsovningstid på over 30 minutter, avbrutt søvn med til sammen over 45 minutter med våkenhet i løpet av søvnperioden eller for tidlig oppvåkning – når søvnperioden er mindre enn seks timer eller når det er over 30 minutter mellom aktuelt oppvåkningstidspunkt og ønsket oppvåkningstidspunkt. Et medisinsk problem oppstår først når det avvikende søvnmønsteret gir symptomer på dagtid.

  I de innledende kapitlene går forfatterne igjennom statistikk, definisjoner/inndelinger, beskrivelse av kjønnsforskjeller, utvikling av søvnbehov med økende alder, årsaker og medisinske konsekvenser av søvnmangel. Dette gjøres kortfattet og presist.

  Forfatterne understreker at bruk av søvndagbok før, under og etter behandlingen er et sentralt verktøy som også bidrar til å gi pasienten mer selvinnsikt.

  Spesielt nyttig er gjennomgangen av ikke-medikamentelle behandlingsprinsipper hvor søvnrestriksjon og stimuluskontroll står sentralt. Avspenningsteknikker, bruk av melatonin og lysbehandling gjennomgås. Selv om ikke-medikamentell behandling er å foretrekke og har best langtidsresultater, poengterer forfatterne at medikamentell behandling noen ganger kan være aktuelt i en begrenset periode og da i kombinasjon med andre tiltak (søvnhygiene, stimuluskontroll, avspenningsteknikker etc.). Viktige problemstillinger ved medikamentell behandling tas opp: Når kan sovemidler brukes? Når skal sovemidler ikke brukes? Ved hvilke tilstander skal man være spesielt forsiktig med bruk av sovemidler?

  Mot slutten av fremstillingen er det et kapittel med spørsmål og svar fra egenerfarte konsultasjoner som også fungerer som en repetisjon av de sentrale temaene som tidligere er gjennomgått. I det siste kapitlet forklares sentrale ord og uttrykk i somnologien, noe som vil være spesielt nyttig for ikke-medisinere.

  Et tradisjonelt indeksregister bakerst savnes. Jeg registrerer også at referanseoversikten bare inneholder to referanser fra tiden etter 2001, hvorav den ene er forfatternes egen bok Søvn og søvnforstyrrelser fra 2005. På tross av disse mindre ankepunkter vil jeg anbefale boken til sykehusleger og fastleger som ønsker et større repertoar å spille på i møtet med «den søvnløse pasient».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media