()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norske forskere har funnet ut hvordan man med større sikkerhet kan avdekke hvorvidt alkohol er inntatt før døden.

  I noen tilfeller dannes alkohol naturlig i kroppen etter at døden har inntrådt, særlig i trafikkulykker der indre organer skades, og i tilfeller der liket blir liggende en stund før nedkjøling. Tidligere har det vært vanskelig å finne ut hvorvidt alkoholen i avdødes kropp er inntatt på forhånd eller dannet etter døden. Men lege og forsker Gudrun Høiseth har studert hvordan to relativt ukjente stoffer, etylglukuronid og etylsulfat, kan være til hjelp. Alkohol omdannes til ulike stoffer, blant annet disse to.

  – Vi fant at omdanningsproduktene kan brukes for å bekrefte eller avkrefte at vedkommende har drukket alkohol. Dette er svært viktig for eksempel i forsikringssaker, der det er avgjørende hvorvidt føreren eller arbeidstakeren var alkoholpåvirket på ulykkestidspunktet, eller ved barnedødsfall, der funnet kan være avgjørende i en eventuell straffesak, sier Høiseth.

  Fastsettelse av tidspunkt for alkoholinntak kan være viktig også i saker som angår levende personer.

  – En vanlig forklaring ved for eksempel mistanke om fyllekjøring er at alkoholen ble inntatt etter av kjøringen var avsluttet. Problemet med alkohol er at det omdannes raskt i kroppen. Metabolittene etylglukuronid og etylsulfat derimot, dannes langsomt. Med denne målemetoden kan man med større sikkerhet fastslå når vedkommende hadde drukket, sier Høiseth.

  Hun disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 20.11. 2009, med avhandlingen Use of ethyl glucuronide and ethyl sulphate in forensic toxicology.

  Ordforklaringer

  Etylglukuronid og etylsulfat: Ikke-oksidative omdanningsprodukter av etanol. Under 0,1 % av inntatt etanol omdannes til disse produktene.

  Alkohol (etanol): Inntas som drikke, men kan også dannes i kroppen etter døden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media