()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Årsmøter

  Årsmøter

  Norsk forening for allmennmedisin holder sitt årsmøte 5.5. 2010 og Allmennlegeforeningen holder sitt landsrådsmøte 6.5. 2010. Sakspapirer med bl.a. årsmelding sendes medlemmene elektronisk i god tid før årsmøtene. Samme uke avholdes Allmennmedisinsk vårmøte. Det vil i forbindelse med vårmøtet være mulig å delta på Grunnkurs B (emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri) og på kurs i ledelse og helsepolitikk. Påmeldingsfrist er 26.2. 2010.

  For ytterligere informasjon, se www.legeforeningen.no/nfa

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon i ortopedisk kirurgi

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon i ortopedisk kirurgi

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus som utdanningsinstitusjon for LIS i ortopedisk kirurgi i gruppe II.

  Vedtaket gjelder fra 21.1. 2010.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media