Liten pumpe kan redde liv

Nyheter Hjertesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kliniske forsøk på griser viser at en nyutviklet miniatyrhjertepumpe kan ha potensial til å forbedre behandling av hjertestans, redde flere liv, og hindre hjerneskade hos overlevende.

  Behandling av hjertestans etter akutt hjerteinfarkt blir stadig bedre: rask hjerte-lunge-redning, hjertestarter, blokking av tette hjerteårer og nedkjøling redder mange pasienter. Likevel er det mange som ikke overlever til de kommer til sykehus, hovedsakelig pga. manglende blodsirkulasjon til vitale organer. Blant dem som overlever er hjerneskader et vesentlig problem.

  Vegard Tuseth ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus, har utført kliniske forsøk med griser som viser at en nyutviklet miniatyrhjertepumpe som legges inn via blodårene i lysken, kan ha gunstig effekt på blodsirkulasjon, hjerneskade og øke sjansen for vellykket gjenoppliving sammenliknet med manuell resuscitering.

  – Forsøkene er utført på griser på rundt 50 kg som ble påført hjertestans mens de var bedøvet. Effekten ble målt ved å studere trykket i hovedpulsåre, lunger og kraniet, måle blodgjennomstrømning i hjerne, hjerte og nyrer samt måling av hjernemetabolisme under hjertestans og defibrillering. Vi ser at pumpen kan opprettholde blodgjennomstrømningen til vitale organer uten samtidig hjerte-lunge-redning, sier Tuseth.

  Håpet er at behandling med hjertepumpe kan bedre overlevelsen hos pasienter med hjertestans. Tuseth og kollegene skal starte kliniske studier for å kartlegge effekten av denne behandlingen hos pasienter. Han forsvarte avhandlingen Percutaneous left ventricular assist device in cardiac arrest-experimental studies for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 16.12. 2009.

  Ordforklaringer

  Miniatyrhjertepumpe: Pumpen er designet for bruk på mennesker. Grisen har en anatomi og et blodomløp som er ganske likt menneskets, derfor er grisen et egnet forsøksobjekt for disse studiene. Pumpen føres opp til venstre hjertekammer fra lårpulsåren. Denne operasjonen må veiledes ved hjelp av røntgen. Den elektriske pumpen suger 2,5 l blod per minutt ut av venstre hjertekammer og pumper det ut i hovedpulsåren. Studiene viser at pumpen kan bidra til at blodstrømmen til hjerne og hjerte er like god eller bedre sammenliknet med åpen hjertemassasje. Pumpen kan muligens erstatte vanlig hjerte-lunge-redning hos enkelte pasienter og kan også redusere behov for adrenalin i forbindelse med akuttbehandlingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media