()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Anestesi – smertefrihet under operasjon

  Anestesi – smertefrihet under operasjon

  Anestesi skal sikre smertefrihet, dempe autonome reaksjoner og gi gode kirurgiske arbeidsforhold. Dette kan oppnås ved enten lokalanestesi, regionalanestesi, generell anestesi eller en kombinasjon av disse metodene. Hvilke vurderinger ligger til grunn for valg av anestesimetode? I dette nummer av Tidsskriftet starter en temaserie om anestesi – en av anestesiologiens fire søyler: anestesi, akuttmedisin, smertebehandling og intensivmedisin.

  Anestesi i endring

  Valg av anestesimetode og anestesimidler

  Regionalanalgesi – fordeler og ulemper

  Muskelrelakserende midler

  Brystkreftbehandling uten fjerning av bryst

  Brystkreftbehandling uten fjerning av bryst

  Brystbevarende behandling uten adjuvant medikamentell behandling gir sjelden lokalt residiv hos pasienter med brystkreft i tidlig stadium. Dette viser en gjennomgang av forløpet hos 222 pasienter ved Stavanger universitetssjukehus. Resultatene ved stråleterapi var i tråd med internasjonale studier.

  Residiv og overlevelse etter brystbevarende behandling av brystkreft

  Kjønnskirurgi

  Kjønnskirurgi

  Kjønnskorrigerende kirurgi ved transseksualisme innebærer operasjoner av genitalia og bryst. Pasientene gjennomgår først psykiatrisk og endokrinologisk utredning og behandles enten med østrogener, eventuelt også antiandrogener, eller med testosteron. I Norge utføres denne behandlingen kun ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Hvordan skal begrepet transseksualisme egentlig forstås?

  Kjønnskorrigerende kirurgi ved transseksualisme

  Kjønnsoperasjoner og kjønnsdefinisjoner – hvor sitter kjønnet?

  Kvinner og hjertemedisiner

  Kvinner og hjertemedisiner

  Menn og kvinner reagerer ulikt på legemidler mot hjerte- og karsykdom. Hos kvinner bør acetylsalisylsyre brukes som profylakse kun hos dem over 65 år og med høy sykdomsrisiko. Ved bruk av digitalis bør dosen tilpasses et serumkonsentrasjonsområde i nederste del av anbefalt nivå. Det bør inkluderes flere kvinner og eldre i kliniske legemiddelutprøvninger.

  Kjønnsforskjeller og kardiovaskulære legemidler

  Helt vanlige mennesker?

  Helt vanlige mennesker?

  Mange tyske leger har funnet seg godt til rette i Norge. To av dem arbeider i Bjarkøy i Troms, en av landets minste kommuner. Der driver de allmennpraksis, akuttmedisinsk forskning og økologisk jordbruk. Drømmen om utviklingsarbeid i Afrika ble byttet ut med samfunnsmedisinsk arbeid i Nord-Norge.

  Økolegene

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media