Les mer om ...

Artikkel

Anestesi – smertefrihet under operasjon

Anestesi skal sikre smertefrihet, dempe autonome reaksjoner og gi gode kirurgiske arbeidsforhold. Dette kan oppnås ved enten lokalanestesi, regionalanestesi, generell anestesi eller en kombinasjon av disse metodene. Hvilke vurderinger ligger til grunn for valg av anestesimetode? I dette nummer av Tidsskriftet starter en temaserie om anestesi – en av anestesiologiens fire søyler: anestesi, akuttmedisin, smertebehandling og intensivmedisin.

Anestesi i endring

Valg av anestesimetode og anestesimidler

Regionalanalgesi – fordeler og ulemper

Muskelrelakserende midler

Brystkreftbehandling uten fjerning av bryst

Brystbevarende behandling uten adjuvant medikamentell behandling gir sjelden lokalt residiv hos pasienter med brystkreft i tidlig stadium. Dette viser en gjennomgang av forløpet hos 222 pasienter ved Stavanger universitetssjukehus. Resultatene ved stråleterapi var i tråd med internasjonale studier.

Residiv og overlevelse etter brystbevarende behandling av brystkreft

Kjønnskirurgi

Kjønnskorrigerende kirurgi ved transseksualisme innebærer operasjoner av genitalia og bryst. Pasientene gjennomgår først psykiatrisk og endokrinologisk utredning og behandles enten med østrogener, eventuelt også antiandrogener, eller med testosteron. I Norge utføres denne behandlingen kun ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Hvordan skal begrepet transseksualisme egentlig forstås?

Kjønnskorrigerende kirurgi ved transseksualisme

Kjønnsoperasjoner og kjønnsdefinisjoner – hvor sitter kjønnet?

Kvinner og hjertemedisiner

Menn og kvinner reagerer ulikt på legemidler mot hjerte- og karsykdom. Hos kvinner bør acetylsalisylsyre brukes som profylakse kun hos dem over 65 år og med høy sykdomsrisiko. Ved bruk av digitalis bør dosen tilpasses et serumkonsentrasjonsområde i nederste del av anbefalt nivå. Det bør inkluderes flere kvinner og eldre i kliniske legemiddelutprøvninger.

Kjønnsforskjeller og kardiovaskulære legemidler

Helt vanlige mennesker?

Mange tyske leger har funnet seg godt til rette i Norge. To av dem arbeider i Bjarkøy i Troms, en av landets minste kommuner. Der driver de allmennpraksis, akuttmedisinsk forskning og økologisk jordbruk. Drømmen om utviklingsarbeid i Afrika ble byttet ut med samfunnsmedisinsk arbeid i Nord-Norge.

Økolegene

Anbefalte artikler