Alle trenger et overblikk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lillevang, ST

  Møller, BK.

  Immunologi

  En kortfattet lærebog. 136 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2009. Pris DKK 350

  ISBN 978-87-7749-493-2

  Hvem husker vel ikke ukene før en eller annen eksamen, da læreboken antok dimensjoner av et uoverstigelig kunnskapsberg og lærerens velmente kompendium var like lettlest som Proust? Da ville en konsis, kortfattet lærebok hvor det viktigste var oppsummert ha vært kjærkommen. Ikke som erstatning for den store læreboken – fri og bevare oss – men som et tillegg til de notatene som ikke ble så sirlige som man hadde tenkt. Forfatterne av Immunologi – en kortfattet lærebog henvender seg nettopp til medisinstudenter som skal repetere før eksamen. Boken er inndelt i 11 kapitler, har et enkelt og klart språk og er rikelig illustrert med visuelt tiltalende og gode figurer. Det er imponerende mye fakta som tas med uten at stoffet virker komprimert. Dette er rett og slett en pedagogisk godbit for studenter. En morsom detalj er at permene på innsiden er prydet med immunologiens historie i overskrifter. Forfatterne mener at boken også er egnet for leger som skal repetere basalkunnskaper innen immunologi. Det gjelder i så fall trolig leger som er utdannet de siste 10–15 årene. Faget har utviklet seg enormt på relativt få år, og forfatternes tilnærming til stoffet er nokså «rett på», uten for mange innledende kommentarer. Boken foreligger nå i sin 2. utgave. Når 3. utgave kommer, ville man vinne på å forklare forkortelser i figurer og tekst bedre. Flere av akronymene står ikke stavet ut første gang de nevnes. Det gjør boken tyngre å lese at man må slå opp i en liste bakerst, og den vil fortsatt være kortfattet selv om det legges til et par sider. Boken anbefales som repetisjonslesing for medisinstudenter før eksamen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media