Fysisk aktivitet etter maten kan være bra

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En rolig gåtur etter et karbohydratrikt måltid reduserer glukoseøkningen.

  Selv en rolig gåtur etter et karbohydratrikt måltid kan redusere blodglukoseøkningen. Effekten øker med varigheten av gåturen og med grad av blodsukkerstigning uten gåtur. Dette er konklusjonen i en norsk undersøkelse, der 14 friske kvinner over 50 år deltok (1). I et randomisert opplegg møtte hver forsøksperson fastende på tre forskjellige dager.

  Kontrolldagen inntok personene cornflakes (1 g karbohydrat/kg kroppsvekt) og hvilte sittende etterpå. De to andre forsøksdagene inntok de like mye cornflakes, men gikk en rolig tur like etter måltidet, enten 15 min eller 40 min. Blodglukosenivået ble målt før måltidet og 11 ganger i løpet av forsøksperioden. Begge gåturene reduserte blodglukosekonsentrasjonen (inntil 2,1 mmol/l) og forsinket toppverdien, og 40 min gåtur senket også totimers IAUC-verdien (Incremental Area Under the Curve, inkrementarealet under kurven) med 31,2 %. Jo lengre gåtur, desto større var fallet. Effekten av gåturen økte med økende IAUC-verdi kontrolldagen (p < 0,001).

  En økning av blodsukkernivået etter karbohydratinntak er fysiologisk. Imidlertid kan selv lett forhøyede verdier bety økt risiko for diabetes og kardiovaskulære sykdommer. Denne studien tyder på at lett fysisk aktivitet etter inntak av en stor karbohydratmengde, kan dempe postprandial glykemi i betydelig grad. Resultatet bekrefter gruppens tidligere funn hos både trente og utrente, unge og middelaldrende, i forsøk der det ble utført annen type fysisk aktivitet (2, 3). Kanskje bør det gis råd om spasertur etter stort karbohydratinntak, særlig hos personer med nedsatt glukosetoleranse?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media