Fastlegene til topps

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Tre av fire er fornøyd med fastlegen, viser en ny landsomfattende undersøkelse.

– Dette er hyggelige tall og bekrefter inntrykket av at fastlegeordningen er en velfungerende tjeneste, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen. – At fastlegetjenestene scorer høyest av alle tjenester i innbyggerundersøkelsen, er et uttrykk for at vi har en tjeneste som ikke må svekkes. Målet må være å gjøre tjenesten enda bedre for pasientene, sier han.

Det er ingen forskjeller på oppfatningene av fastlegetjenesten om respondentene bor i små eller store kommuner eller i de store byene. – Det er i dag en godt utbygget tjeneste som stort sett fungerer fint over hele landet, sier Hansen.

Undersøkelsen er gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/159351.0

Anbefalte artikler