Kjedelig lesning

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andersson, SI.

  Hälsa och psykologi

  248 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 286

  ISBN 978-91-44-05619-7

  Forfatteren er knyttet til Lunds universitet som professor i psykologi med lang erfaring fra undervisning og forskning, bl.a. innen helsepsykologi. Boken er rettet mot studenter og profesjonelle innen psykologi, sosialtjeneste og medisin. Den er bygd opp som en lærebok med omtale av modeller for helse og helseatferd, stress, livskvalitet, livsstil og til slutt et kapittel om helse og samfunn.

  Jeg synes litt synd på svenske studenter som kanskje må lese denne boken som pensum, for den er kjedelig og støtter seg i stor grad på anbefalinger fra sosialstyrelsen eller WHO og er uten polemisk snert – og det på et felt som virkelig innbyr til ettertanke og kritikk.

  Det man kunne forvente av en slik bok var i det minste et sammendrag av de store svingninger i hyppigheten av både hjerte- og karsykdommer, kreft, ulykker og psykiske lidelser som har funnet sted de siste hundre år, og ev. hvilke psykososiale faktorer som har bidratt til denne utviklingen. Og hva med alternativ medisin som går som en farang over den vestlige verden? Ikke et ord om placeboeffekten.

  Forfatteren henviser til en rekke avhandlinger og artikler, ikke minst fra amerikansk psykologi. Men det står ingenting om nordiske undersøkelser som har dokumentert betydningen av sosialt nettverk både for sykdomsutvikling og prognose.

  Saksregistret er svakt uten henvisning til verken alkohol, alderdom, demens, fibromyalgi, suicid eller en rekke andre temaer man ville vente å finne i en slik bok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media