Ulike hjerteeffekter av diabetes 2-legemidler

Nyheter Klinisk farmakologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pioglitazon har en mindre ugunstig effekt på hjertesykdom enn rosiglitazon.

  Glitazoner som bedrer pasienters insulinfølsomhet kan gi uheldige effekter hos hjertepasienter. Dette ser ut til å gjelde rosiglitazon mer enn pioglitazon. I 2007 ble det publisert en metaanalyse som overraskende viste at pioglitazon sammenliknet med placebo var forbundet med økt forekomst av akutt hjerteinfarkt. Dette funnet har senere vært omdiskutert idet forskjellige undersøkelser har vist divergerende resultater. I en fersk britisk studie ble det påvist en statistisk signifikant økt dødelighet ved bruk av rosiglitazon versus pioglitazon (1).

  I Norge hadde vi allerede i 2007 samlet data fra Reseptregisteret om alle pasienter som benyttet de to glitazonene. Fra 2004 ble det gitt refusjon på gitte betingelser, og salget økte raskt. Ved hjelp av registeret kunne vi indirekte anslå forekomsten av hjertesykdom hos de samme pasientene ved å se på deres forbruk av hjertemedisiner. Vi kunne korrigere for annen sykelighet ved å studere karakteristika for pasientene og de forskrivende legene.

  Våre funn bekrefter mistanken om at rosiglitazon er mindre heldig for diabetikere enn pioglitazon (2). Data fra Reseptregisteret utleveres kun pseudonymisert. Vi har derfor ingen mulighet for å identifisere pasientene, og dette innebærer betydelige begrensninger i forsøksdesign.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media