Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Erik Fjeld 10.1. 1950–21.10. 2009

Risto Jovic 3.5. 1946–26.7. 2009

Karl Otto Karlsen 8.12. 1943–30.9. 2009

Ken T. Langnes 16.1. 1954–18.7. 2009

Per Inge Lundmo 24.1. 1946–19.10. 2009

Ragnvald Okkenhaug 26.1. 1940–18.9. 2009

Brynjulf Otnes 24.9. 1931–28.10. 2009

Knut Jonas Rimstad 20.11. 1949–11.10. 2009

Tollak Bakke Sirnes 17.10. 1922–15.10. 2009

Anbefalte artikler