Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.uio.no/forskning

  Jon Haug, ph.d. Diabetes i kropp og sinn. Teorien om de spesifikke psykologiske prosessene ved type 1-diabetes. Utgår fra Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 28.1. 2010.

  Bedømmelseskomité: Per Ross Schioldborg, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, Jan Åman, Barneklinikken, Universitetssjukhuset i Örebro, Sverige, og Trond H. Diseth, Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Knut Dahl-Jørgensen.

  Else Vengnes Grue, ph.d. Vision and hearing impairment in old age. Utgår fra Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 29.1. 2010.

  Bedømmelseskomité: Per-Olof Sandman, Umeå universitet, Sverige, Gunnar Horgen, Høyskolen i Buskerud, og Renate Pettersen, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Anette Hylen Ranhoff og Marit Kirkevold.

  Børre Fevang, ph.d. Profound perturbation – immunopathological mechanisms in common variable immunodeficency. Utgår fra Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 29.1. 2010.

  Bedømmelseskomité: Tore G. Abrahamsen, Barneklinikken, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo, Anne Ma Dyrhol Riise, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og Per Ivar Gaarder, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

  Veileder: Stig S. Frøland.

  Lotte Victoria Rogg, ph.d. Communicating medical prognosis. Concepts, attitudes and practice. Utgår fra Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Avdeling for atferdsfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Disputas 29.1. 2010.

  Bedømmelseskomité: Yvonne Brandberg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Sverige, Pål Guldbrandsen, Kompetansesenter for helsetjenesteforskning, og Rolf Kåresen, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Peter Kjær Graugaard, Jon Håvard Loge og Olaf Aasland.

  Jan Ole Røvik, ph.d. The role of personality in stress, burnout and help-seeking. A ten-year longitudinal study among Norwegian medical students and early career physicians. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 29.1. 2010.

  Bedømmelseskomité: Bo Runeson, Avdeling for klinisk nevrovitenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Kjersti Narud, Psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus, og Egil Wilhelm Martinsen, Seksjon psykiatri, Oslo universitetssykehus, Aker.

  Sigrid Svalheim, ph.d. Epilepsy, hormones and antiepileptic drugs. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 5.2. 2010.

  Bedømmelseskomité: Torbjörn Tomson, Nevrologisk avdeling, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Margitta Kampman, Nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, og Eirik Helseth, Nevroklinikken, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Erik Taubøll.

  Kjersti Aaseth, ph.d. Secondary chronic headaches in the general population. Utgår fra Forskningssenteret, Akershus universitetssykehus. Disputas 4.2. 2010.

  Bedømmelseskomité: Lars Bendtsen, Danish Headache Center, Department of Neurology Glostrup Hospital, Danmark, Lars Jacob Stovner, Nasjonalt kompetansesenter for hodepine, Institutt for nevromedisin, Medisinsk teknisk forskningssenter, Trondheim, og Emilia Kerty, Nevroklinikken, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Michael Bjørn Russell.

  Vegard Strøm, ph.d. Shoulder and neck pain during office work. The significance of muscle activity and microcirculation. Utgår fra Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 5.2. 2010.

  Bedømmelseskomité: Mats Hagberg, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige, Karen Søgaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Danmark, og Harald Breivik, Akuttklinikken, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, ph.d. Environmental risk factors for multiple sclerosis. Results from animal and human studies on diet intervention, vitamin D and Epstein-Barr virus. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 19.1. 2010.

  Tone Irene Nordtveit, ph.d. Generations, reproduction and birth outcome. A registry-based cohort study in Norway 1967–2006. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag og Medisinsk fødselsregister. Disputas 22.1. 2010.

  Ingelin Testad, ph.d. Agitation and use of restraints in nursing home residents with dementia. Prevalence, correlates and the effect of care staff training. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 22.1. 2010.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/www/startsida/forskning

  Rahul Vasantrao Haware, ph.d. Rational approach for evaluation of the compression properties of pharmaceutical excipients. A step towards formulation development tool. Utgår fra Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 17.12. 2009.

  Bedømmelseskomité: Peter Kleinebudde, Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Tyskland, Sverre Arne Sande, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo, og Natasa Skalko-Basnet, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø.

  Sigrid Kufaas Brækkan, ph.d. Cardiovascular risk factors and risk of venous thromboembolism. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 28.1. 2010.

  Bedømmelseskomité: Frits Rosendaal, Clinical Epidemiology, Leiden University Medical Center, Nederland, Lennart Welin, Medicinkliniken, Sjukhuset i Lidköping, Sverige, og Inger Marie S. Dahl, Medisinsk klinikk, Hematologisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media