Økt postoperativ tromboserisiko varer lenger enn antatt

Nyheter Blodsykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Risikoen for venøs tromboembolisme når en topp rundt tre uker etter operasjon, men er betydelig økt i inntil 12 uker etter.

  Risikoen for postoperativ venøs tromboembolisme er høyest i de første ukene etter operasjon, men risikomønsteret i tid og størrelse er ikke klart. Risikoen varierer dessuten med indikasjon for og type kirurgi og er særlig høy hos kreftpasienter og ved store ortopediske inngrep. Nå har en internasjonal forskergruppe gjort en prospektiv studie for å undersøke varighet og størrelse på risikoen for venøs tromboembolisme etter ulike typer operasjoner (1).

  Av 239 000 middelaldrende kvinner som ble operert, fikk nesten 5 700 venøs tromboembolisme, og av disse døde 270 som følge av dette. Sammenliknet med det ikke å bli operert hadde kvinner 70 ganger høyere risiko for å få venøs tromboembolisme i løpet av de første seks ukene etter operasjon utført mens de var innelagt i sykehus og ti ganger høyere etter dagkirurgi. Risikoen var lavere, men fortsatt betydelig økt i 7–12 uker etter kirurgiske inngrep. Mønsteret var det samme for både lungeemboli og dyp venøs trombose. Risikoen var høyest ved innsetting av hofte- og kneprotese og ved kreftoperasjoner (relativ risiko henholdsvis 221 og 92) 1–6 uker etter operasjon.

  – Denne studien er nyttig, fordi den gir et estimat for hvor mye tromboserisikoen øker etter kirurgisk behandling, og hvor lenge den økte risikoen varer, sier professor Jens Hammerstrøm ved St. Olavs hospital. Risikoøkningen er overraskende stor. Den er også langvarig og lenger enn anbefalt periode for postoperativ tromboseprofylakse etter flere prosedyrer. Denne studien bør inngå i vurderingsgrunnlaget når retningslinjer for tromboseprofylakse skal revideres, sier Hammerstrøm.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media