()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange 85-åringer mener de har god helse og godt funksjonsnivå til tross for betydelig forekomst av sykdom i denne aldersgruppen.

  Engelske forskere gjennomførte i 2006–07 en helseundersøkelse av en kohort født i 1921 (1). Av 1 453 personer registrert hos allmennleger ble det rapportert journaloversikt for 1 030 personer og detaljert helsestatus for 853, hvorav 62 % kvinner og 10 % på institusjon.

  Sykdommer med høyest prevalens var hypertensjon (58 %) og artrose (52 %). Moderat eller alvorlig kognitiv svekkelse ble funnet hos 12 %, betydelig urininkontinens hos 21 %, nedsatt hørsel hos 60 % og synssvekkelse hos 37 %. Ved utredning ble det i tillegg påvist mulig sykdom hos mange, slik som hypertensjon, hjertesykdom, atrieflimmer, depresjon og demens. 78 % vurderte helsen sin som god, veldig god eller utmerket, sammenliknet med andre på sin alder.

  – Dette er jo positive nyheter fra en stor og viktig studie, sier professor i geriatri Anette Hylen Ranhoff ved Universitetet i Bergen. Trolig er resultatene ikke særlig forskjellige fra hvordan helsetilstanden til de eldste er i Norge.

  – I klinisk arbeid ser vi mange spreke personer over 85 år. Dette bekreftes av andre forskningsresultater. Aldringsprosessen kan til en viss grad modifiseres med livsstil og medisinsk behandling, og mange lever lenger uten alvorlig funksjonssvikt. Likevel er den sterke økningen av antall personer over 85 år en stor utfordring for helsetjenesten på grunn av høy forekomst av kroniske sykdommer, som i mange tilfeller ikke er diagnostisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media