Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Eggen til Norsk Luftambulanse

  Eggen til Norsk Luftambulanse

  Bjørn Magne Eggen (f. 1950) er ansatt som medisinsk direktør i Norsk Luftambulanse. Eggen kommer fra stillingen som medisinsk fagdirektør ved Akershus universitetssykehus, der han har hatt ansvar for medisinske fag og strategi. Han har også vært avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, seniorrådgiver i konsulentbransjen, fagsjef i Statens helsetilsyn og førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, i tillegg har han mer enn 20 års klinisk erfaring fra sykehus. Eggen er spesialist i barnesykdommer og i immunologi og transfusjonsmedisin.

  – Norsk Luftambulanse er en spennende virksomhet med aktiv forskning, og skal fortsatt spille en vesentlig rolle i utviklingen av moderne akuttmedisin i Norge. Jeg gleder meg til å være med i dette arbeidet, sier Eggen.

  Terje Lømo hedret av Kongen

  Terje Lømo hedret av Kongen

  Terje Lømo (f. 1935), professor emeritus i fysiologi, er utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sin enestående og mangeårige innsats innen nevrovitenskapelig forskning. Lømos viktigste oppdagelse ble gjort allerede i 1966, da han påviste fenomenet synaptisk langtidspotensiering (long-term potentiation, LTP). Dette regnes som det mest sannsynlige grunnlaget for hukommelse og læring, og er blitt omtalt som den viktigste vitenskapelige oppdagelsen gjort av en norsk forsker etter den annen verdenskrig, skriver Universitetet i Oslo. 21 000 vitenskapelige artikler viser i dag til synaptisk langtidspotensierin.

  Lømo er sentral i det mangeårige, sterke miljøet innen nevrovitenskap ved Institutt for medisinske basalfag ved universitetet, og omtales av kollegene som en entusiastisk og arbeidsvillig forsker, som samtidig har en stor omtanke og inkluderende holdning overfor kolleger.

  Professoren selv fremhevet to hovedoppdagelser gjennom sin lange forskningskarriere; det ene handler om forståelse av prosessene for hukommelse og læring.

  – Dette var et forskningsområde med store hvite flekker, der man neste ikke kunne unngå å gjøre nye oppdagelser, påstår han.

  Det andre er hvorfor bortfall av nerveforsyning til muskulatur medfører muskelsvinn.

  – Dette var hypotesedrevet forskning, hvor det var en fantastisk opplevelse å finne et klart og entydig svar. I dag er betydningen av elektriske impulser for nervecellene allment anerkjent innen nevrovitenskapen, sa Lømo ved overrekkelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media