Pedagogisk om medisinering av barn

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kalikstad, B

  Aaserud, SL.

  Barn og medisiner

  262 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2009. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-02-31436-1

  Forfatterne henvender seg til småbarnforeldre. Boken gir basiskunnskaper om medisiner generelt, og hvordan de virker på barn spesielt. Den er illustrert med mange fine fotografier av både friske og syke barn. Den inneholder grunnleggende kapitler om forskning på barn, metabolisme, ernæring, hvordan man skal gi medisiner til barn, behandling av smerter, kramper, bivirkninger, feilmedisinering, bruk av Internett, om sosionomtjenesten og om juridiske rettigheter. I tillegg er det fem sykehistorier om barn med alvorlige sykdommer (astma, prematuritet, hjertefeil, insulin, leukemi/cystisk fibrose), hvor den aktuelle behandlingen blir referert og diskutert..

  Boken har en meget tiltalende layout, med som nevnt fine bilder, godt lesbar skrift, bokser med tekst ved siden av brødteksten, og egne sider med spørsmål og svar.

  I de fem sykehistoriene, som jeg forstår er reelle, kommer vi svært nær innpå familiene, og spesielt hvordan det påvirker deres hverdag. Det er litt uvant for meg som liker kasuistikker til å illustrere faglige poenger, men som er vant med at de er anonymisert. Det fungerer imidlertid bra, og det er jo spennende og se hvordan familien har tilpasset seg den nye situasjonen med et sykt barn som får mange forskjellige medisiner.

  Teksten ellers er lett å lese, og bør gi kunnskap både til målgruppen småbarnsforeldre, og også til oss i helsevesenet som arbeider med barn. Jeg fant mange gode pedagogiske poenger som jeg skal anvende i min egen praksis og i undervisning av kolleger, sykepleiere og studenter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media