Sykdommene vi ikke forstår

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schlüter, S

  Søndergaard, V

  Skjulte lidelser

  Om whiplash, kroniske smerter, fibromyalgi med mere. 260 s. Virum: Dansk psykologisk forlag, 2009. Pris DKK 278

  ISBN 978-87-7706-538-5

  De fleste av de mange forfatterne er psykologer, men noen er leger eller jurister, og en er pasient. De har satt seg som mål å beskrive og drøfte en del av «de skjulte lidelser». Disse lidelsene har ingen kjent medisinsk forklaring, og legene fristes til å tro at årsakene er psykologiske. Det amerikanske uttrykket er: «It is all in your head, you know.» Denne konflikten er hittil uløst, for psykologene har heller ikke noen god forklaring. Det betyr at pasientene faller mellom stoler, og verken legen eller psykologen passer til sykdommen.

  Forfatterne beskriver de vanligste lidelsene i denne store og økende gruppen: kroniske smerter, nakkeslengskader, fibromyalgi, vulvadyni og depresjon. Dessverre mangler kronisk tretthetssyndrom (ME – myalgisk encefalopati) i boken. Det store dilemmaet er at pasientene føler seg syke over lang tid, men sykdommene er ikke synlige, og legen finner ingen objektive funn. Da er det fristende å gripe til psykiske forklaringer, og pasientene får ofte en tilleggslidelse i form av mistro og mistenksomhet. De prøver å ta seg sammen, og da blir det ofte verre.

  De viktigste kapitlene handler om nakkeslengskader, som regel etter en trafikkskade. Symptomer og forløp beskrives godt, og forfatterne (særlig Annelise Smed og Jesper Mogensen) drøfter mulige mekanismer. De fremhever at hjernen hele tiden er under utvikling i et samvirke mellom genetisk styring og erfaringer og opplevelser. Moderne undersøkelser kan påvise slike forandringer. Ett eksempel er at de beste fiolinistene, som begynte som små barn, har et mer utviklet område for venstre hånd i høyre hjernehalvdel enn vanlig. Og det er mulig å tenke seg at kroniske smerter og stress påvirker hjernens struktur og funksjon. Foreløpig kan vi ikke trekke noen praktiske konsekvenser av dette. Men det er viktig at behandlerne, enten de er leger eller psykologer, møter pasienter og pårørende med et åpent sinn. Medisinstudenter lærer jo ofte at tvil er en negativ egenskap, for man kan tvile seg inn i handlingslammelse. Men kanskje er konstruktiv tvil bedre enn skråsikker overbevisning som kan vise seg å være feil.

  Hvem kan ha nytte av denne boken? Den løser ikke problemet med de skjulte lidelsene, men jeg tror at den gir både dypere innsikt og større forståelse for både lidelsene og pasientene. Mange av disse pasientene må jo leve med sine lidelser, og det er en hjelp for dem å møte leger som forstår og respekterer problemet, selv om de ikke klarer å løse det. Nettopp derfor blir mestringen så viktig, og det er legens oppgave å hjelpe pasienten til et brukbart liv på tross av sykdommen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media