()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyremøtet er åpent for alle Legeforeningens medlemmer, men medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på forhånd.

  Bakerst i Tidsskriftet finner du påmeldingsskjema til møtet.

  Programoversikt

  Programoversikt

  Landsstyremøtet åpnes av presidenten onsdag 26. mai kl 11. Etter konstituering vil Legeforeningens studie- og reisestipend samt diverse deles ut, deretter følger behandling av landsstyresaker. Torsdag 27. mai åpner med helsepolitisk debatt kl 9. Debatten avsluttes til lunsj kl 1230. Resten av møtet frem til møtet slutt fredag 28. mai kl 16 er viet behandling av landsmøtesaker.

  Innkvartering og priser

  Innkvartering og priser

  Innkvartering finner sted på Soria Moria, Voksenåsen og Holmenkollen Park Hotel Rica. Sekretariatet vil foreta fordeling av deltakerne på de ulike bosteder. Overnatting på Soria Moria vil bli forbeholdt landsstyremøtets delegater, gjester mv. Tildelt bosted vil bli meddelt den enkelte deltaker forut for møtet. Ved påmelding bes deltakerne markere om de ønsker at arrangøren skal reservere hotell.

  Overnatting og måltider

  Overnatting og måltider

  Deltakerne spiser frokost på overnattingshotellet. Alle lunsjer og middager spises på Soria Moria. For de som bor på Voksenåsen er prisen per rom/frokost i enkeltrom kr 1 235 per natt. Prisen på Holmenkollen Park Hotel Rica er kr 1 525 per natt. Dagpakke på Soria Moria koster kr 330 og dagens tre-retters middag onsdag 26. mai kr 350. Festmiddag med dans torsdag 27. mai koster kr 975.

  Saksdokumenter

  Saksdokumenter

  Saksdokumenter vil bli tilsendt påmeldte deltakere ca. 14 dager før landsstyremøtet starter.

  Påmelding

  Påmelding

  Landsstyrets representanter, valgkomité, sentralstyrets varamedlemmer, medlemmer av desisorutvalget samt leder av styret i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) får tilsendt egen innkalling med personlig påmeldingsskjema, og skal derfor ikke benytte vedlagte skjema.

  Øvrige medlemmer av Legeforeningen som ønsker å delta, fylle ut påmeldingsskjemaet bakerst i dette nummer av Tidsskriftet. Skjemaet finnes også på Internett (www.legeforeningen.no/landsstyremote). Vær oppmerksom på at deltakelse i andre møter forut for starten av landsstyremøtet, for eksempel yrkesforeningenes egne møter, må meldes til arrangørene av disse møtene.

  Påmeldingsfrist

  Påmeldingsfrist

  Påmeldinger må være sekretariatet i hende senest torsdag 18.3. 2010. Ved senere påmelding kan man ikke regne med at arrangør kan skaffe overnatting.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media