Legeforeningen i mediene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Legeforeningen slakter forslag om statsansatte fastleger

  Legeforeningen slakter forslag om statsansatte fastleger

  Direktøren i Helse Nord vil gjøre 4 000 fastleger til statsansatte. Det mener Legeforeningen er et uheldig utspill. – Det er et uheldig utspill fordi man rokker ved en ordning som har vært en suksess, sier Lars A. Nesje, kommunelge i Salangen og leder i Troms legeforening.

  TV2 Nyheter 4.2. 2010

  Reformen feilet

  Reformen feilet

  Målene med sykehusreformen er ikke nådd, mener legene. De vil snakke mer om kvalitet og mindre om økonomi. – Sykehusene styres altfor mye etter rene økonomiske kriterier. De må også i langt større grad måles på kvalitet og arbeidsmiljø, sier visepresident i Legeforeningen, Arne Refsum.

  Klassekampen 1.2. 2010

  Vil presse folk ut

  Vil presse folk ut

  Få arbeidsgiverne mer økonomisk ansvar for lange sykmeldinger, vil det føre til mer utstøting fra arbeidslivet, sier Stein Aamdal, klubbleder ved Aker Verdal. Legeforeningen er mye positivt i ekspertutvalgets rapport, men er klar på at nye tiltak ikke må bli en ekstra påkjenning for folk som sliter med sykdom. – Å være noe i arbeid er ofte best for helsen, men det må ikke føre til at folk presses ut av arbeidslivet, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Bedriftslege og leder i Norsk arbeidsmedisinsk forening, Kristian Vetlesen, mener det må legges mer vekt på tilrettelegging på arbeidsplassen. Bedriftshelsetjeneste er viktig, men den er ikke med i rapporten fra ekspertutvalet.

  Klassekampen 5.2. 2010

  Velment og kunnskapsløst

  Velment og kunnskapsløst

  Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen, mener samhandlingsreformens satsing på forebygging er velment, men i liten grad basert på kunnskap. Hansen mener det generelt er stor kunnskapsmangel om hva helsevesenet kan gjøre for å forebygge sykefravær. I Dagens Næringsliv 1.2. 2010 argumenterte professor Holger Ursin for at forebyggende helsearbeid ikke reduserer sykefraværet, og at ingen vet om rehabilitering virker med tanke på å få folk tilbake i jobb. Hansen er langt på vei enig med Ursin.

  Dagens Næringsliv 2.2. 2010

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media