En rose er en rose er en rose

Arne Reimers Om forfatteren
Artikkel

Avgjørelsen om å erstatte navn som Aker sykehus med «sykehusområdet på Sinsen» og liknende, som ble kommentert på lederplass i Tidsskriftet nr. 2/2010 (1), minner meg om språkbruken i gamle DDR, hvor hva vi kjenner som «ku» ble omtalt som «melkproduserende storfe-enhet».

Anbefalte artikler