Ønsker veiledende sykmeldingsperioder

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen vil styrke legens beslutningsgrunnlag i sykmeldingsarbeidet.

  Det er en forutsetning at legen fortsatt skal kunne gjøre en individuell vurdering av hver pasient. Illustrasjonsfoto…
  Det er en forutsetning at legen fortsatt skal kunne gjøre en individuell vurdering av hver pasient. Illustrasjonsfoto Colourbox

  Regjeringen og partene i arbeidslivet forhandler nå om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA) og drøfter tiltak for å redusere sykefraværet. Blant forslagene som ligger på bordet, er innføring av en såkalt beslutningsstøtte som gir legen veiledning om lengden på sykmeldinger relatert til diagnoser og tilstander. Beslutningstøtten er innført i Sverige og har fått stor oppmerksomhet i den pågående sykefraværsdebatten i Norge (1).

  – Legeforeningen vil foreslå en beslutningstøtte tilpasset norske forhold, sier legepresident Torunn Janbu. – Det er en forutsetning at legen fortsatt skal kunne gjøre en individuell vurdering av hver pasient. Utvikling av beslutningsstøtten må, som i Sverige, forankres i de medisinske fagmiljøene, sier hun. Legepresidenten understreker at beslutningsstøtten må være en veileder for legene som i Sverige, og ikke bindende retningslinjer, slik det ofte har vært fremstilt i norske medier.

  En utfordring for legen i dag er lite informasjon fra arbeidsgiver om tilretteleggingsmulighetene på arbeidsplassen. Legen må basere seg på det pasienten selv formidler. – For at legen skal kunne gjøre et godt sykmeldingsarbeid må arbeidsgiver pålegges å informere legen tidlig om mulighetene for tilrettelegging, sier Janbu. – Dialogen med arbeidsgiver kan være avgjørende for å få et godt beslutningsgrunnlag i sykefraværsarbeidet.

  Hun peker også på behovet for bedre sykmeldingsstatistikk der legen mottar kvartalsvis sykmeldingsprofil, både på nasjonalt nivå og på fylkesnivå. – Legeforeningen har tidligere gjennomført omfattende opplæringspakker i godt sykmeldingsarbeid i samarbeid med NAV. Dette bør revitaliseres, foreslår Janbu.

  – For å oppnå reduksjon i sykefraværet må tiltak for å støtte legens sykmeldingsarbeid komme som en del av en samlet tiltakspakke hvor alle parter bidrar og tar ansvar, sier legepresidenten.

  Legeforeningens forslag tiltak ble oversendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet i slutten av januar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media