Notiser

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Mekanisme bak utvikling av Crohns sykdom

  Mekanisme bak utvikling av Crohns sykdom

  Sårbarhet for utvikling av Crohns sykdom er assosiert med visse genvarianter. Genene koder for proteiner som er involvert i autofagi samt i gjenkjenning av bakterie-peptidoglykan via en intracellulær reseptor NOD2. Disse to funksjonene har vist seg å være forbundet.

  En engelsk forskergruppe har nå i cellestudier vist at NOD2 er involvert i aktivering av autofagi, samt i antigenpresentasjon (Nat Med 2010; 16: 90–7). NOD2 opptrer som en bakteriesensor i dendrittiske celler, og aktivering av proteinet fører til autofagi av den dendrittiske cellen.

  Zebrafisk til uttesting av medikamenter

  Zebrafisk til uttesting av medikamenter

  Hjernens kompleksitet gjør det vanskelig å forutsi virkningen av nevroaktive medikamenter på atferd uten å teste direkte på dyr. Nå har amerikanske forskere utviklet et storskala screeningsystem for å teste flere tusen medikamenter på søvn-/våkenhetsatferd hos zebrafisklarver (Science 2010; 327: 348–51).

  Atferdsprofilene avslørte konserverte funksjoner av psykotrope molekyler og identifiserte mekanismer som regulerer søvn. Virkningsmekanismen til dårlig karakteriserte molekyler kan predikeres ved å sammenlikne datasettene med atferdsprofilene til velkjente forbindelser. Atferdsprofilstudier i zebrafisk kan dermed være en kostnadseffektiv måte å karakterisere psykoaktive medikamenter på og til å forutsi virkningen av nye forbindelser.

  Slanking gunstig for obstruktiv søvnapné

  Slanking gunstig for obstruktiv søvnapné

  Fedme, høy alder, arv og det å være mann er kjente risikofaktorer for obstruktiv søvnapné. Økende grad av overvekt i befolkningen antas derfor å føre til økt prevalens av denne søvnforstyrrelsen. Nå har svenske forskere undersøkt effekten av slanking på moderat og alvorlig søvnapné hos overvektige menn (BMJ 2009; 339: b4609).

  Deltakerne var 63 menn i alderen 30–65 år med kroppmasseindeks på 30–40, som ble behandlet for søvnapné med kontinuerlig positivt luftveistrykk. 30 menn ble randomisert til en svært lavkaloriholdig diett (2,3 MJ/dag) i sju uker etterfulgt av to uker med gradvis opptrapping til normalt energiinntak (6,3 MJ/dag). Intervensjonen bedret søvnforstyrrelsen, med størst effekt hos dem med alvorlig søvnapné. Langtids behandlingsstudier er nødvendig for å validere vektreduksjon som en behandlingsstrategi ved obstruktiv søvnapné.

  Behandling av serumlipider ved slagforebygging?

  Behandling av serumlipider ved slagforebygging?

  Studier har vist at intervensjoner som reduserer nibvåene av totalkolesterol og LDL-kolesterol også reduserer koronarsykdom og slag hos personer med tidligere koronarsykdom (Cochrane Database Syst Rev 2009; nr. 3: CD002091).

  I en metaanalyse av randomiserte studier med totalt 10 000 personer med slag eller TIA, fant man at statinbehandling alene medførte en marginal reduksjon i cerebrovaskulære hendelser (OR 0,88; 95 % KI 0,77–1,00), men ingen effekt med tanke på død (OR 1). Det er likevel anbefalt at personer med tidligere cerebrovaskulær sykdom mottar statiner da det reduserer risikoen for koronare hendelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media