Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Torleiv Ole Rognum

I dette nummeret

Nyheter

Geir Jacobsen
Trine B. Haugen
Åslaug Helland
Erlend Hem
Erlend Hem
Erlend Hem
Erlend Hem
Erlend Hem
Erlend Hem
Kjetil Søreide
Christian Lycke Ellingsen

Medisin og vitenskap

Ellen Berget
Maria Ramnefjell
Elisabeth Berge Svendsen
Bjørn Inge Bertelsen
Bjørn Ove Mæhle
Einar Svendsen
Finn Egil Skjeldestad
Gunnar Mouland
Johannes Kyvik
Dorthea Hagen Oma
Rune Fanebust
Svein Arne Nordbø
Helge Myrmel
Oddmund Nordgård
Hartwig Kørner
Ole Gunnar Aasprong
Reino Heikkilä

Perspektiv og debatt

Maria Gaard
Barthold Vonen
Kjell Magne Tveit
Geir Hoff
Erik Carlsen
Frank Becker
Sonja Erlenkamp
Anne Eskild
Kalra Gurpreet Singh
Agnes Kathrine Lie
Lars J. Vatten
John-Arne Røttingen
Grethe S. Tell
Frank Brosstad
Jørgen G. Bramness
Fredrik A. Walby
Petter Gjersvik
Arild Bjørndal
John-Arne Røttingen
Mette Kalager
John-Arne Røttingen
Berit Mørland
Petter Gjersvik
Kristin Ursin
Carl Ditlef Jacobsen
Åslaug Flo
Marit Fjellhaug Nylund
Raida Ødegaard

Aktuelt i foreningen

Hanne Gillebo-Blom
Elisabeth Huitfeldt
Ellen Juul Andersen
Cecilie Bakken

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Olaf Holter
Odd Johan Frisvold
Alv J. Skarbøvik

På tampen

Dagrun Lindvåg