Probiotika i behandling av diaré hos barn

Medisinsk nytt Barnesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved akutt diaré hos barn kan noen typer probiotika redusere varigheten og intensiteten av sykdommen.

  I flere land markedsføres probiotika som behandling ved diaré hos barn, men dokumentasjonen er mangelfull. Italienske forskere har nå utført en randomisert, kontrollert studie av fem ulike probiotika ved akutt diaré hos barn (1).

  Studien omfattet 571 barn i alderen 3 – 36 måneder som var til konsultasjon hos barnelege for akutt diaré. Alle barna fikk først oral rehydrering. Deretter ble de randomisert i seks grupper, hvorav én kontrollgruppe der de kun fikk oral rehydreringsløsning.

  Varigheten av diareen var signifikant lavere hos dem som fikk Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) (78 t) eller en blanding av fire typer mikroorganismer (70 t) sammenliknet med kontrollgruppen (115 t). Også antall daglige avføringer ble redusert. De andre tre probiotikaproduktene hadde ingen effekt.

  – Denne studien bekrefter flere tidligere undersøkelser som viser at enkelte probiotika, spesielt LGG-typen, reduserer varigheten av diaré hos barn med 20-50%. Det nye er at man her viser klare forskjeller i effekt av forskjellige probiotikaprodukter, sier overlege Claus Klingenberg ved Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  – I Norge finnes det mange forskjellige probiotikaprodukter, men ingen er registrert som legemiddel. Mye brukt er Biola-produktene, som inneholder 2 – 5 ·10⁸ CFU (colony forming units, kolonidannende enheter)/ml av LGG. Best effekt ved diaré er vist å være LGG-døgndoser på 1010-11 CFU (2). Til støttebehandling av akutt diaré hos barn burde man ideelt sett bruke probiotikaprodukter som er registrert som legemidler. Man må imidlertid ikke glemme at oral rehydrering fortsatt er hjørnesteinen i akuttbehandlingen av diaré hos barn, sier Klingenberg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media