()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er velkjent at bestråling, mutagener og virus kan forårsake kreftutvikling. Norske forskere har nå vist at B-celler som kronisk stimuleres av T-celler kan utvikle seg til B-cellelymfomer.

  B-cellelymfomer er ofte infiltrert av T-celler. Man har hittil trodd at de infiltrerende T-cellene hemmer utvikling av B-lymfomer, slik som foreslått i immunovervåkingshypotesen. Norske forskere har nå vist at det motsatte faktisk kan være tilfellet (1).

  Det er kjent at B-celler under immunresponser blir «hjulpet» av T-hjelpeceller. Hvis slik T-cellehjelp blir kronisk, vil B-cellene kunne dele seg ekstensivt over lang tid. Det kan øke sannsynligheten for sekundære genetiske endringer og malign transformasjon. Slik kronisk stimulering av B-celler vil imidlertid kun finne sted hvis antigen er kontinuerlig til stede, som ved infeksjon med H pylori, som er forbundet med MALT-lymfomer i mage-tarm-kanalen. Hvilke antigener kan forårsake induksjon av lymfomer i fravær av infeksjoner?

  – Vi har tidligere vist at B-celler kontinuerlig presenterer et spesielt antigen til T-hjelpeceller, nemlig den variable peptidsekvensen av B-cellenes egne antistoffreseptor. Slike variable sekvenser kalles idiotype og er unike for hver enkelt B-celle, sier professor Bjarne Bogen ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet.

  – Vi har laget komplementære B-cellereseptor- og T-cellereseptortransgene mus og påvist en slik idiotypespesifikk T-cellehjelp av idiotypepositive B-celler. I denne studien har vi gjort denne interaksjonen kronisk og kan vise at musene utvikler storcellede B-cellelymfomer. Disse B-cellelymfomene uttrykker store mengder idiotype og er åpenbart selektert for evnen til å inngå i en potent og gjensidig stimulerende interaksjon med idiotypespesifikke T-celler. B-lymfomcellene har gjennomgått sekundære kromosomale endringer.

  Denne studien viser en helt ny fysiologisk mekanisme for utvikling av lymfomer. Det gjenstår å se om denne mekanismen kan forklare lymfomutvikling hos mennesker, sier Bogen.

  Ordforklaringer

  Idiotype (id): Unike deler av antistoffmolekyler som ligger i antistoffets variable (V) regioner. Antistoffer nedbrytes av B-celler, idiotypiske peptider kan fremvises på HLA-molekyler til T-hjelpeceller.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media