Kort er ikke alltid godt

Åslaug Flo, Marit Fjellhaug Nylund, Raida Ødegaard Om forfatterne
Artikkel

I Tidsskriftet er vi restriktive med bruken av forkortelser. Artiklene skal kunne leses med utbytte av alle leger.

Siden dette er et generelt medisinsk tidsskrift, er det viktig at innholdet formidles på en måte som gjør det forståelig for hele målgruppen. Mange forkortelser i en tekst kan gjøre innholdet vanskelig tilgjengelig, selv om de er definert. En del forkortelser som godtas uten forklaring, finnes på alfabetisk plass i Tidsskriftets ordliste. Andre aksepteres ikke uten videre. Her er noen å bryne seg på (det kan ha sneket seg inn et par fra andre fagområder). Fasiten finner du på nettet.

Hva står disse forkortelsene for?

EVF

TSH

Ft4

SLE

VTE

PEF

EMG

PTH

VUR

AST

ERCP

LPK

MCV

MA

SER

PTA

MMC

CRC

SNP

VT

MCS

UC

Du kan sjekke svarene dine på www.tidsskriftet.no/pls/lts/pdoc.printnotat?vp_id=313

Anbefalte artikler