Kort er ikke alltid godt

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet er vi restriktive med bruken av forkortelser. Artiklene skal kunne leses med utbytte av alle leger.

  Siden dette er et generelt medisinsk tidsskrift, er det viktig at innholdet formidles på en måte som gjør det forståelig for hele målgruppen. Mange forkortelser i en tekst kan gjøre innholdet vanskelig tilgjengelig, selv om de er definert. En del forkortelser som godtas uten forklaring, finnes på alfabetisk plass i Tidsskriftets ordliste. Andre aksepteres ikke uten videre. Her er noen å bryne seg på (det kan ha sneket seg inn et par fra andre fagområder). Fasiten finner du på nettet.

  Hva står disse forkortelsene for?

  Hva står disse forkortelsene for?

  EVF

  TSH

  Ft4

  SLE

  VTE

  PEF

  EMG

  PTH

  VUR

  AST

  ERCP

  LPK

  MCV

  MA

  SER

  PTA

  MMC

  CRC

  SNP

  VT

  MCS

  UC

  Du kan sjekke svarene dine på www.tidsskriftet.no/pls/lts/pdoc.printnotat?vp_id=313

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media