Grunnleggende om nervesystemets oppbygning og funksjon

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brodal, P.

  Sentralnervesystemet

  620 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 699

  ISBN 978-82-15-00958-2

  De fleste av oss har et nært forhold til Brodals lærebok om sentralnervesystemet. Den er nå oppdatert og utvidet og presenteres i moderne og tiltalende layout. I forordet presiseres det at den i første rekke er beregnet for medisin-, fysioterapi- og psykologistudenter. Samtidig går stoffmengden noe utover det som for de fleste er realistisk å tilegne seg i en grunnutdanning. Forfatteren ønsker å kombinere studentenes behov og behovet for fordypning for dem som arbeider i nevrofag. Utdypende stoff er av denne grunn merket separat, og det fungerer stort sett godt.

  Sentralnervesystemet er tradisjonelt oppbygd, med 21 kapitler fordelt på seks hoveddeler – Hovedtrekk i nervesystemets bygning og funksjon, Sensoriske systemer, Motoriske systemer, Hjernestammen og hjernenervene, Det autonome nervesystemet og kontroll av kroppens indre miljø og Cortex cerebri og limbiske strukturer – tanker og følelser. Inndelingen og oppbygningen tar utgangspunkt i nevroanatomien. Dette gir en ryddig struktur. Samtidig lykkes forfatteren godt i å gi en integrert, helhetlig fremstilling der anatomisk informasjon kobles med fysiologiske og biokjemiske mønstre. Denne boken er et godt eksempel på hvilken styrke det er med bare én forfatter. Hele kunnskapsfeltet dekkes, graden av overlapping mellom deler og kapitler er hensiktsmessig og organiseringen er gjenkjennelig fra kapittel til kapittel.

  Den er gjennomillustrert, det finnes knapt en side uten en eller flere figurer. Tallrike gjennomarbeidede strektegninger, mange nytegnet til denne utgaven, fremmer kunnskapstilegnelsen og forståelsen i vesentlig grad. I tillegg er det tatt med mange fotografier av nevroanatomiske strukturer.

  Man har tatt sikte på å inkludere enkel og kortfattet sykdomsbeskrivelse der sykdommen kan knyttes til anatomiske, fysiologiske og biokjemiske forhold i nervesystemet. Sykdomslæren er gjennomgående merket som fordypningsstoff.

  Dette er en fremragende lærebok om nervesystemets oppbygning og funksjon, med klar relevans for alle som skal arbeide med pasienter med sykdom og funksjonsforstyrrelser i nervesystemet. Tittelen er imidlertid noe misvisende, for det perifere nervesystem og musklene behandles like grundig som hjernen og ryggmargen. Jeg antar at neste utgave får en annen tittel.

  Brodals verk representerer noe av det ypperste i norsk nevromedisin. Det har internasjonalt gjennomslag og er ofte det leger i andre land assosierer med norsk nevromedisin. Forskningsfeltet «neuroscience» har hevdet seg godt i Norge, blant annet uttrykt ved Forskningsrådets NevroNor-satsing. Økt kunnskap om nervesystemets virkemåte og oppbygning er grunnlag for den rivende utviklingen i behandlingsmuligheter for pasienter med sykdom i hjernen og øvrige deler av nervesystemet. Denne boken gir studenter og andre fagpersoner et meget godt grunnlag for å kunne ta del i denne utviklingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media