Lærerik sommeruke for utenlandsstudenter

Tine Vindenes Om forfatteren
Artikkel

Danmark, Tyskland, Polen, Tsjekkia, Irland og Bolivia har noe til felles. De huser nemlig engasjerte norske medisinstudenter – medisinstudenter som planlegger å dra hjem til Norge for turnus og legearbeid i fremtiden.

Norsk medisinstudentforening Utland arrangerte i august et kurs i allmennmedisin i samarbeid med Universitetet i Bergen. Med kursleder Steinar Hunskår i spissen, var kurset spekket med en rekke forelesere fra forskingsmiljøet i og omkring Seksjon for Allmennmedisin i Bergen. Kurset ga utenlandsstudentene en innføring i allmennmedisinens plass i det norske helsevesen både på det juridiske og kliniske plan. Kursets mål var å gjøre studentene bedre forberedt på arbeid og turnustjeneste i Norge.

Selve kurset bestod av sju dager med undervisning i form av forelesninger, kommunikasjonsøvelser, gruppearbeid, m.m. Det omfattet 55 vanlige kurstimer, åtte timers utplassering hos allmennpraktiker der studentene selv hadde skaffet seg praksis, og fem timer med arbeidsoppgaver. Kurset som er godkjent av Universitetet i Bergen, gir fem studiepoeng.

Det utfordrende kursopplegget med kommunikasjonsundervisning i pasientsentrert metode, der studentene blant annet ble evaluert med video-feedback, gjorde at de etter endt undervisning følte seg mer forberedt til en norsk pasientkonsultasjon. Forelesningene bestod i en god blanding av et utvalg akutte og kroniske lidelser som man ser i allmennpraksis. Det ble også undervist i norsk trygdelovgivning, skriving av helseattester og norsk legeetikk i form av prøverekvirering og ansvarsområder, samt forebygging av sykdom.

Deltakerne ga kurset, som ga en interessant innføring både i faglige og pedagogiske ulikheter mellom legeutdanningen i ulike land, svært god evaluering, med en sterk oppfordring om at tilbudet må opprettholdes for denne målgruppen.

Kurset var støttet økonomisk av Legeforeningen, Norsk medisinstudentforening, ANSA og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les mer på: www.medisinstudent.no/utland Under lenken «kurs og seminarer» ligger kursinformasjon med detaljert kursplan og kursevaluering.

Anbefalte artikler