Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hederssenior 2007

  Hederssenior 2007

  Astrid Nøklebye Heiberg (f. 1936) ble av Seniorsakens styre kåret til foreningens Hederssenior 2007, skriver www.seniorsaken.no. Seremonien fant sted under Oslo kommunes markering av Eldredagen 1. oktober i rådhuset.

  I juryens uttalelse heter det: «Astrid Nøklebye Heiberg har hatt en enestående karriere der hjelp til mennesker som er rammet av sykdom og nød, har stått i fokus. Utdannet som lege og psykiater, senere professor i psykiatri, har hun hatt de beste forutsetninger for å kle utfordrende stillinger som statssekretær og minister, leder av Norges Røde Kors og president for Det Internasjonale Røde Kors med sete i Genève. For Astrid Nøklebye Heiberg har det vært en selvfølge at menneskelivet er en helhet og at et godt samfunn bygger på solidaritet mellom generasjonene. I perioden 2002 – 2005 ledet hun på en glimrende måte Statens eldreråd, et rådgivende råd for regjeringen i eldrespørsmål. Seniorsakens styre vil også berømme henne for kloke refleksjoner omkring det å bli gammel – senest i hennes nye bok, og for gjennom eget eksempel ha satt en standard for vitalitet og engasjement som kan tjene til inspirasjon for andre seniorer.»

  Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år. De arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet og for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg – og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv.

  LHLs forskningsfond støtter prosjekter for 2007

  LHLs forskningsfond støtter prosjekter for 2007

  Ni forskere og fagutviklere er for 2007 tildelt midler fra Landsforeningen for hjerte- og lungesykes forskningsfond, melder www.lhl.no.

  990 833 kroner er fordelt på søkerne. Midlene er gitt i form av testamentariske gaver øremerket forskningsformål. Fondet ble etablert i 1987, og i alt 23 313 millioner er blitt fordelt til kunnskapsutvikling og forskning.

  Følgende fordeling foreligger:

  • Solfrid Romundstad (f. 1967) og Kurt Kvenild (f. 1956), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, får 100 000 kroner til mikroalbuminurimåling hos pasienter med høyt blodtrykk og diabetes.

  • Trine Moholdt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, får 30 000 kroner for å undersøke hvilken type rehabilitering som er mest effektiv for infarktpasienter.

  • Feiringklinikken ved Hanne Aandstad og Stig Enevoldsen får 295 999 kroner til to prosjekter: hjerteskole og IT-basert kommunikasjonsprogram for hjertepasienter.

  • Glittreklinikken ved Nils H. Holmedahl (f. 1964) får 165 000 kroner for å finne prediktorer for lungesvikt hos KOLS-pasienter.

  • Kirsten B. Holven, Universitetet i Oslo, får 100 000 kroner til arbeidet: Inflammasjon hos pasienter med høyt kolesterol (HDL) og høy risiko for aterosklerose.

  • Maja-Lisa Løchen (f. 1954), Universitetssykehuset Nord-Norge, får 100 000 kroner for å undersøke sider ved atrieflimmer, med spesiell vekt på kvinner og eldre.

  • Mai Mahgoub Ziyada, Universitetet i Oslo og Sudan, får 150 000 kroner for å undersøke stigmatisering av pasienter med tuberkulose i Sudan.

  • Kristina H. Haugaa (f. 1971), Rikshospitalet, får 50 000 kroner til arbeidet: Risiko og kartlegging av alvorlige hjertearytmier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media