Behandlingstrengende overvekt anno 1978

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3334 – 5

I Tidsskriftet nr. 22/2003 i høyre spalte linje 9 i rammen på side 3335 skal stå: På vår fettrike avmagringskost steg ikke kolesterolverdiene, men fortsatte å være helt normale.

Anbefalte artikler