Oral antibiotika ved pyelonefritt hos barn

Medisinsk nytt Barnesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Parenteral behandling etterfulgt av antibiotika per os ved pyelonefritt hos barn har ingen fortrinn fremfor oral behandling alene.

  I mange studier har man sammenliknet parenteral antibiotikabehandling ved akutt pyelonefritt hos barn, men det har manglet gode studier av oral behandling alene. Italienske forskere har nå sammenliknet oral behandling med en kombinasjon av parenteral og oral behandling (1).

  501 barn under sju år med akutt pyelonefritt ble randomisert i to grupper. Den ene gruppen fikk et oralt kombinasjonsantibiotikum (amoksicillin-klavulanat) i ti dager, den andre gruppen ble behandlet parenteralt med ceftriakson i tre dager, etterfulgt av amoksicillin-klavulanat oralt i sju dager.

  Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene med henblikk på tid til normalisering av temperatur, antall hvite blodceller, andel med steril urin etter 72 timer eller arrdanning vurdert ved scintigrafi etter 12 måneder.

  – Resultatene viser at peroral behandling er like bra som intravenøs behandling ved pyelonefritt, sier professor Trond Flægstad ved Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  – Det forutsetter at barnet verken er medtatt, septisk, kaster opp eller har kjente misdanninger i urinveiene. I denne studien brukte man det bredspektrede midlet coamoxiclav, som dessverre er avregistrert i Norge. Mecillinam er et godt alternativ, men det finnes bare i tablettform og til intravenøs behandling, ikke som mikstur. I miksturform finnes amoksicillin og trimetoprim-sulfa, men for disse midlene er det mer resistens.

  I barnelegeforeningens Veileder i akutt pediatri er det bare for de sykeste og yngste barna under seks måneder at det anbefales oppstart med intravenøs behandling. Resultatene fra denne nye studien kan støtte opp om en slik praksis, sier Flægstad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media