Tropemedisinsk atlas i ny utgave

Gunnar Hasle Om forfatteren
Artikkel

Peters, W

Pasvol, G.

Atlas of tropical medicine and parasitology

429 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2007. Pris USD 129

ISBN 978-0-3230-4364-9

Dette er en bok beregnet på parasittologer og leger med interesse for tropemedisin. Den består av bilder med korte bildetekster og er ordnet etter måten sykdommene overføres på: via leddyr, jord, snegler, mat/vann, luft, sex og gjennom hud og slimhinner. De tre siste kapitlene handler om giftige dyr, underernæring og om diverse sykdommer.

Dette er en videreføring av Peters & Gilles’ A colour atlas of tropical medicine (Wolfe Medical Atlases 17). Svært mange av illustrasjonene er de samme, men det er også kommet til mange nye, gode fotografier. I denne delikate, moderne utgaven er det i tillegg til de klassiske tropemedisinske fotografiene flere elektronmikroskopiske bilder, røntgenbilder og CT- og MR-bilder. Det er glimrende tegninger av parasittenes livssyklus, oppdaterte utbredelseskart og i alt 26 oversiktstabeller.

Selv om fotografiene er gode, foretrekker jeg fortsatt tegnede illustrasjoner til bruk ved artsbestemmelse av parasitter, derfor vil jeg ikke anbefale dette atlaset alene til tropemedisinsk diagnostikk.

Bildetekstene er naturlig nok kortfattede. De erstatter ikke tropemedisinske lærebøker dersom man vil sette seg grundig inn i stoffet. Jeg må bekjenne at det meste jeg kan om tropemedisin har jeg lært ved å lese denne bokens forløper fra perm til perm, om og om igjen. Tropemedisin er kanskje den mest visuelle del av det medisinske fagområdet, og dette atlaset gir en fin innføring i emnet.

Det følger med en CD som gjør det til en fest å lage lysbildepresentasjoner om tropemedisinske emner.

Anbefalte artikler