Gener med betydning for leversykdom

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

HLA-antigener er av stor betydning ved primær skleroserende kolangitt, og defekte varianter av transkripsjonsfaktoren SXR kan bidra til utvikling av skrumplever.

Tom Hemming Karlsen. Foto Sidsel Normann-Hanssen

Primær skleroserende kolangitt er en kronisk betennelsestilstand i gallegangene og leveren. Det finnes ingen effektiv behandling, og over tid utvikles skrumplever. Primær skleroserende kolangitt er den viktigste årsaken til levertransplantasjon i Norden. Sykdommen rammer ofte unge mennesker med ulcerøs kolitt. Tom Hemming Karlsen har undersøkt om sykdommene har felles genetiske risikofaktorer.

– Vi ser at det er andre genvarianter som disponerer for primær skleroserende kolangitt i kombinasjon med ulcerøs kolitt enn for ulcerøs kolitt alene. HLA-antigener er av stor betydning ved primær skleroserende kolangitt. Vi tror HLA-antigenene kan påvirke sykdomsrisikoen både ved å vise frem bestemte proteiner til immunsystemet og ved å regulere aktiviteten til ulike immunceller, sier Karlsen.

Et annet viktig gen er transkripsjonsfaktoren SXR, som styrer nedbrytningen av galle i leveren. Karlsen har studert ulike varianter av genet i materiale fra over 300 pasienter med primær skleroserende kolangitt med kjent endepunkt.

– Noen varianter ga et hissigere sykdomsforløp. Kanskje fordi de gir defekt SXR, slik at gallen som hoper seg opp i leveren ikke blir brutt ned på vanlig måte. På den måten kan kanskje SXR-genet kan være av betydning for utviklingen av skrumplever, sier han.

Karlsen forsvarte avhandlingen On the genetic influence on disease susceptibility and disease progression in primary sclerosing cholangitis for Ph.D.-graden 31.8. 2007.


SXR: Steroid og xenobiotisk reseptor (steroid and xenobiotic receptor). SXR er en ligandavhengig transkripsjonsfaktor som bidrar til å beskytte mot gallesyreindusert leverskade i dyremodeller. I studien ble åtte ulike varianter (polymorfismer) i genet undersøkt.

Endepunkt: Informasjon om hvordan det gikk med pasienten. I denne studien var endepunktene levertransplantasjon eller død.

Anbefalte artikler