Les mer om ...

Artikkel

Når de døde underviser de levende

Det utføres altfor få obduksjoner. Antallet ved Haukeland Universitetssjukehus gikk ytterligere ned etter innføringen av nye forskrifter i 2004, mange pårørende får ikke informasjon om planlagt obduksjon, og antall nektelser har økt. Svartiden er fortsatt lang, men kan forkortes ved enkle tiltak.

 I millionbyen Salvador i Brasil gjøres omtrent 10 % av alle obduksjoner på lik som er funnet uten papirer eller annet som kan fortelle hvem de var. Fotografier og videoer av slike «cadaveres ignorados» kan være til hjelp for pårørende som leter etter savnede familiemedlemmer.

Døden som læremester

Obduksjon – kvalitetssikring i siste ledd

Færre sykehusobduksjoner – lang svartid

De navnløse døde

Steroider til nyfødte?

Glukokortikosteroider kan på kort sikt ha en positiv effekt ved bronkopulmonal dysplasi hos nyfødte. Risikoen for alvorlige bivirkninger og uheldig nevrologisk utvikling, inkludert cerebral parese, tilsier likevel at slik behandling bare er aktuelt ved meget alvorlig respiratorkrevende sykdom og ikke før barnet er 2 – 3 uker gammelt.

Bruk og misbruk av steroider til nyfødte

Tykktarmskreft

Kolorektal kreft kan oppstå i stamceller i tarmkryptene gjennom feil i molekylære reguleringsmekanismer for proliferasjon, differensiering og apoptose. Nøyaktig preoperativ bildediagnostikk er viktig for valg av behandlingsstrategi, særlig ved bruk av nyere og mer aggressive terapiformer ved metastaser. Den prognostiske betydning av diagnostikk med vaktpostlymfeknute er ikke avklart.

Genetikk og molekylær klassifisering ved kolorektal kreft

Diagnostikk og stadieinndeling av kolorektal kreft

Vaktpostlymfeknuter ved kolorektal kreft

Eget register for kolorektal kreft

Felleskonsultasjon i psykiatri

Ventetiden ved henvisning til psykiater og psykolog er ofte svært lang, og mange pasienter trenger ikke fullstendig psykiatrisk diagnostikk og behandling. I Aust-Agder har man gode erfaringer med felleskonsultasjoner med pasient, fastlege og psykiater. Én slik konsultasjon er ofte tilstrekkelig.

Én time hos psykiater kan være nok

Tegnspråk ved cochleaimplantat?

Cochleaimplantater har gitt gode muligheter for at døve barn kan få en viss hørsel. Barn med cochleaimplantat bør få vokse opp som tospråklige, dvs. med både norsk tegnspråk og norsk talespråk, hevder to kronikkforfattere. Det finnes ingen forskning som viser at tegnspråk har negativ effekt på talespråklige ferdigheter hos slike barn.

Et språkløst liv med cochleaimplantat?

Anbefalte artikler