()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er positivt at Arild Bjørndal i sitt svar til min kommentar innrømmer at estimatet på 25 % overdiagnostisering av brystkreft ved mammografiscreening ikke er empirisk begrunnet, men et subjektivt «anslag». Bjørndal hevder at omtalen av overdiagnostisering finnes i diskusjonsdelen i rapporten, ikke i resultatavsnittet. Dette er ikke riktig, da 25 %-estimatet presenteres som en hovedkonklusjon i resultatdelen i sammendraget, med den fengende ordlyden «ti av tre tusen kvinner (...) vil få en unødvendig kreftdiagnose og må gjennomgå behandling». Problemet med fremgangsmåten ligger i Kunnskapssenterets selvvalgte hovedvekt på nøytralitet og empiri, som skal prege rapportene. Det er derfor alvorlig at Bjørndal og medarbeidere blander inn subjektive meninger i en rapport som har som målsetting å være en «systematisk oppsummering over primærforskning».

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media