()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alle manus innsendt til spalten Brev til redaktøren blir vurdert redaksjonelt og redigert. I dette tilfellet ble det gjort en rekke endringer i Svein Reselands innsendte manus, blant annet ble ordet «instituttet» byttet ut med «Folkehelseinstituttet». Redigert manus ble sendt Reseland for godkjenning og ble godkjent av ham per e-post. Denne versjonen av manus ble deretter forelagt Jørgen Bramness & Fredrik Walby for tilsvar.

  Da Reseland fikk korrektur på innlegget sitt, oppdaget han at det sto «Folkehelseinstituttet» istedenfor «instituttet» – mens det skulle vært SSFF (som står for Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo) – og rettet dette. Slike rettelser fra forfatter godtas vanligvis uten videre. I dette tilfellet medførte endringen at noe av meningsinnholdet i Reselands innlegg ble forandret. Redaksjonen beklager derfor at Bramness & Walby svarte på et annet innlegg enn det som kom på trykk.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media