EU-leger bør beherske norsk

Elisabeth Huitfeldt Om forfatteren
Artikkel

Det bør stilles klare språkkrav til EU-leger, og det er uheldig at det totale ansvaret for språkkrav legges til arbeidsgiver, mener Legeforeningen.

Legeforeningen tar i en uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet opp behovet for gode språkkunnskaper hos helsepersonell.

I dialog med pasienter, og i samhandling med annet helsepersonell, er det særdeles viktig med god kommunikasjon, skriver Legeforeningen og understreker at grunnsteinen i dette er at helsepersonell behersker norsk språk både skriftlig og muntlig. Med utvidet samarbeid i verden og fri flyt av arbeidskraft innen EU/EØS er det økende behov for å sikre at helsepersonell har gode språkkunnskaper, skriver Legeforeningen.

Foreningen mener dessuten at det er uheldig at det totale ansvaret for språkkrav legges til arbeidsgiver. En slik ordning er ikke tilfredsstillende i et arbeidsmarked hvor det stadig blir vanskeligere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, og vil kunne medføre ulik praksis på hvilke språkkrav som stilles til utenlandske leger. Foreningen tar også til orde for at myndighetene må ha et tilretteleggingsansvar for arbeidsgivere, og at de bør ta ansvar for å være med på å definere hvilke språkkrav som skal stilles.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=127276

Anbefalte artikler