Meieriprodukter gir ikke økt risiko for hjerte- og karsykdommer

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

En ny doktoravhandling antyder at meieriprodukter ikke øker risikoen for å få hjerteinfarkt, men heller kan redusere den.

I sin doktoravhandling Dairy products and myocardial infarction undersøkte Anne Sofie Biong kostholdet til omtrent 100 hjerteinfarktpasienter og like mange friske kontrollpersoner. Resultatene viste at de friske hadde høyere inntak av melkefett og meieriprodukter. Dette står i strid med gjengse oppfatninger om effekten av inntak av melkefett.

– Det spesielle var at de friske hadde et høyere inntak av ost enn hjerteinfarktpasientene. Det var ingen forskjell på gruppene når det gjaldt andre meieriprodukter. Dette kan tyde på at ost inneholder beskyttende komponenter som eventuelt oppveier andre negative effekter av meieriprodukter med tanke på hjerteinfarkt, sier Biong.

Hun understreker at denne typen studie ikke kan si noe sikkert om årsaksforhold, og at det var forskjellig livsstil til de to gruppene. Kontrollpersonene hadde en sunnere livsstil totalt sett, de røykte mindre og spiste mer frukt og grønnsaker.

Et kontrollert kostforsøk med friske mennesker der halvparten fikk mye ost og den andre halvparten mye smør, viste at ost ikke er like kolesteroløkende som smør når mengden melkefett var den samme.

Biong, som er ansatt i TINE, konkluderer derfor med at hvis man har et sunt kosthold, er det rom for en viss mengde meieriprodukter – også fete oster. Hun disputerte for dr.philos.-graden 20.6. 2007.

Anbefalte artikler