Sykdommers prestisje

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Det er klare forskjeller i status både for spesialiteter og sykdommer. Det viser en ny norsk studie.

Sykdommer har ulik prestisje. Illustrasjon © Images.com/Corbis/SCANPIX

I tidligere studier er det påvist et klart prestisjehierarki blant medisinske spesialiteter i Norge. En ny studie viser at dette også gjelder for ulike sykdommer (1). 305 erfarne sykehusleger (79%), 500 allmennleger (65%) og 490 sisteårs medisinstudenter (64%) rangerte 38 sykdommer og 23 spesialiteter ut fra hvilken prestisje de mente helsepersonell ville gi hver enkelt.

Svarene viste at hjerteinfarkt, leukemi og hjernesvulst lå på topp blant sykdommene og nevrokirurgi og thoraxkirurgi blant spesialitetene. Fibromyalgi og angstnevrose var de lavest rangerte sykdommene, geriatri og hudsykdommer og veneriske sykdommer tilsvarende blant spesialitetene.

– Gjennom mange år har sosiologen Dag Album interessert seg for disse «tause» hierarkiene. Vi har derfor god kjennskap til statusforskjellene blant spesialitetene. Det var derimot overraskende at det knytter seg så ulik prestisje til sykdomsdiagnoser, og at det var så stort sammenfall i de tre utvalgene, sier professor Steinar Westin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Det foregår nok en markant form for sosialisering alt i studietiden. Samtidig understreket mange som deltok at «de selv» ikke rangerte for eksempel geriatri lavt, men at de antok at andre i helsetjenesten så det slik.

Det kan ha betydning å synliggjøre slike verdiskalaer. Når ressurser i helsetjenesten skal fordeles, er det ikke urimelig å anta at tause hierarkier kan spille inn og gi utilsiktede vridningseffekter, sier Westin.

Anbefalte artikler