Bedre behandling av atrieflimmer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dronedaron har god effekt og få bivirkninger, men residivfrekvensen er fortsatt et problem.

  Amiodaron er brukt i behandlingen av atrieflimmer. Det beslektede midlet dronedaron, ennå ikke på markedet i Norge, er nå prøvd ut i to identiske multisenterstudier på flere kontinenter (1). 828 pasienter fikk dronedaron, 409 fikk placebo.

  Etter 12 måneder hadde 64% i behandlingsgruppen, mot 75% i placebogruppen, hatt dokumentert residiv (p < 0,002).

  – Atrieflimmer er en svært vanlig tilstand, og selv om studier har vist like god prognose ved god frekvenskontroll som ved forsøk på rytmekontroll, har mange pasienter uttalte symptomer, sier overlege Kari B. Jønland ved Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital.

  – Dagens rytmestabiliserende medikamenter har til dels betydelige bivirkninger, og lungeveneablasjon er ressurskrevende og vil kun være et tilbud til få, utvalgte pasienter. Behovet for nye rytmestabiliserende medikamenter er derfor fortsatt stort.

  Det er vanskelig å sammenlikne resultatene med resultatene fra tidligere studier av amiodaron, men effekten er sannsynligvis i samme størrelsesorden. Den relativt høye residivfrekvensen kan dels skyldes seleksjonsskjevhet. Ved utstrakt bruk av telefoniske EKG-overføringer kan man nemlig ha påvist mange symptomfrie residiver som tidligere ville forblitt uoppdaget.

  Dronedaron ser ut å være uten den alvorlige bivirkningsprofilen til amiodaron, men midlet er foreløpig kun aktuelt hos pasienter uten samtidig hjertesvikt. Residivfrekvensen var fortsatt høy i behandlingsgruppen, så behovet for mer effektive medikamenter er fortsatt til stede, sier Jønland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media