Utvalgte helter innen gastroenterologisk kirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gillison, W

  Buchwald, H

  Pioneers in surgical gastroenterology

  350 s, ill. Shrewsbury: tfm Publishing, 2007. Pris GBP 45

  ISBN 1-903378-35-4

  Dette er en historisk «hvem-var-hvem», forfattet av nesten utelukkende amerikanere og briter. Målgruppen er vid – alt fra kandidater innen kirurgi som ønsker et innblikk i den historiske utviklingen av faget og forskere som trenger historisk bakgrunn for sitt moderne utgangspunkt til enkeltpersoner med interesse for medisinsk historie. Man har ment å lage et historisk bakteppe for undervisningen av medisinstudenter – og for professorer. Til tross for at anmeldereksemplaret var løsnet i ryggen, er det papir av god kvalitet og stiv innbinding.

  Her er ikke hele den historiske utviklingen innen abdominalkirurgien, ei heller en kronologisk eksakt gjengivelse av de historiske fremskrittene som fant sted ved ulike universiteter og klinikker. Det er, som tittelen tilsier, en presentasjon av utvalgte pionerer innen gastroenterologisk kirurgi. Redaktørene medgir i forordet at de selv har valgt ut hvem som opphøyes til pionerer innen dette store fagfeltet. Dermed er det en del skjevheter, eksempelvis i kapitlet om bariatrisk kirurgi, der man finner stort antall (nålevende) pionerer som synes å tilhøre forfatternes nærmeste fagkrets. Til sammenlikning nevnes ikke noe om laparoskopisk colonkirurgi, der historien synes å stoppe med Bill Heald og den totale mesorektale eksisjon.

  Bortsett fra enkelte tendenser til navlebeskuelse og nordamerikansk glorifisering er innholdet lettlest og velpresentert kirurgisk historikk. Utviklingen innen narkose, smertekontroll og asepsis og infeksjonsprofylakse er historiske pliktløp som presenteres på en grei måte uten overraskelser, jevnfør det man finner i kirurgiske lærebøker. De øvrige kapitlene er delt inn etter anatomiske regioner (oesophagus, pancreas, lever og galle) eller emneområde (tarmobstruksjon, mekanisk sutur, inflammatorisk tarm, kolorektal kreft). I tillegg til de 16 kapitlene er det et alfabetisk listet appendiks med minibiografier over de utvalgte pionerene.

  Boken er rikt illustrert med personportretter, historisk utstyr, operasjonsteknikker samt enkelte tabeller og figurer i gråtoner. Hvert kapittel inneholder en rekke referanser – til de omtalte historiske originalarbeidene, men også til enkelte utdypende artikler og bøker om emnet. Den kan anbefales alle som er interessert i kirurgisk historie, og kan være spesielt nyttig som historisk bakgrunn for utdannings- og forskningskandidater.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media