Krigsskader

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Hva er en krigsskade? Er det en skade som påføres i forbindelse med krigshandlinger, eller er det lidelse og uførhet som oppstår som følge av krigen? Offisielle tall viser at om lag 28 000 amerikanske soldater er skadet i krigene i Irak og Afghanistan. Men det er over 100 000 soldater som har søkt hjelp hos helsetjenesten administrert av Department of Veteran Affairs i USA. En av sju har psykiske plager og/eller symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse. I tillegg til dette har langt flere soldater enn i tidligere kriger overlevd med svært omfattende skader. De fleste av disse vil være sterkt pleietrengende resten av livet, med de følger det har for dem selv og de pårørende. Altså må det offisielle tallet på krigsskadede amerikanere være for lavt.

Anbefalte artikler