Kunnskapssenteret som utgiver av rapporter

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2007 kommenterer Mette Kalager fra Kreftregisteret Kunnskapssenterets rapport om mammografiscreening for kvinner i aldersgruppen 40 – 49 år (1). I sin artikkel tar hun avslutningsvis opp noen viktige spørsmål knyttet til ansvarsforhold når institusjoner utgir faglige arbeider. Vi ønsker å knytte noen kommentarer til dette.

  Kalager kritiserer at våre rapporter har Kunnskapssenteret både som utgiver og forfatter. Hun sammenlikner dette med publisering av artikler i tidsskrifter hvor utgiver (redaksjonen) uavhengig av forfatterne sikrer kvaliteten. Hun kritiserer også bruken av fagfellevurderere og påpeker at vi har valgt to kjente kritikere. Hun unnlater da å påpeke at en av de andre fagvurdererne er ansatt ved Kreftregisteret og at den siste er en habil helsetjenesteforsker. Selv om det er dokumentert at også fagfellevurderinger i tidsskrifter kan være mangelfulle, ser vi at ekstern vurdering av faglige arbeider er nyttig og ønskelig. Kunnskapssenteret har derfor valgt å kvalitetssikre våre rapporter – først ved intern fagfellevurdering, dernest ekstern fagfellevurdering og sist ved at en ledergruppe vurderer en justert versjon av rapporten, kommentarene som er kommet og forfatternes svar på disse – før endelig rapport godkjennes. Sistnevnte gruppe fungerer dermed som utgiver og gjør sin vurdering uavhengig av forfatterne. Ansvarlig utgiver er Kunnskapssenterets direktør. I enkelte tilfeller legges rapportene frem for Kunnskapssenterets fagråd for vurdering før de ferdigstilles og godkjennes. Dette ble gjort med den aktuelle rapporten.

  Kunnskapssenteret vurderer i hvilken grad vi kan åpne prosessen helt ved eventuelt å publisere fagfellevurderingene med eventuelle kommentarer på Internett sammen med endelig versjon av rapporten. Uansett vil man ikke komme unna situasjoner der fagfellevurderinger spriker eller det er faglig uenighet mellom fagvurderere og forfattere. Da er det til slutt utgiver, for vår del Kunnskapssenterets ledelse, som etter beste faglige skjønn tar en beslutning om hva som skal publiseres.

  En rekke forskningsinstitusjoner utgir rapportserier. Det gjelder både universitetene, forskningsinstitutter som SINTEF Helse og statlige institutter som Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret. Bruken av eksterne fagfellevurderere og åpenheten om de vurderingsprosesser slike institusjonsrapporter har gjennomgått varierer. Kunnskapssenteret ønsker å drøfte hvordan våre rapporter kan sikres best mulig kvalitet og hører gjerne om hvordan Kreftregisteret og andre institusjoner har utformet sine prosesser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media